E-Beyanname İle İlgili GİB Duyuruları.

SİRKÜLER

    02/04 

                                                                                           08/02/2016

KONU:

* E-Beyanname İle İlgili GİB Duyuruları.

E-BEYANNAME İLE İLGİLİ GİB DUYURULARI:

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından https://ebeyanname.gib.gov.tr/  web sitesinde 02.02.2016 tarihinde bazı bildirim ve beyannamelerin doldurulmasına ilişkin duyurular yayımlanmıştır. Yayımlanan duyurulara ilişkin bilgiler aşağıdadır:

  1. Ba-Bs Bildirim Formlarının Doldurulmasında Dikkat Edilmesi Gereken Hususlara İlişkin Önemli Duyuru;

Ba-Bs bildirim formlarının hazırlanması ve onaylanması aşamasında, cezai yaptırımlar ile karşılaşılmaması bakımından, 396 sıra no.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinde belirlenen usul ve esaslar ile 2012/1 sayılı Uygulama İç Genelgesinde ifade edilen "eksik veya yanıltıcı bildirim" kapsamına ilişkin açıklamalara dikkat edilmesi gerekmektedir.

  1.  ÖTV-I Beyanname Değişikliği;

4760 Sayılı ÖTV Kanunu (l) Sayılı Listenin (B) Cetvelindeki vergisi yüksek malın, aynı cetveldeki vergisi daha düşük başka bir malın imalinde kullandığının beyan edilmesi durumunda, imalatta kullanılan malla ilgili vergilerin mükellefinden tahsil edilememesi halinde, 213 sayılı V.U.K.nun 11. maddesine istinaden, ÖTV (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinin (III/Ç-4) bölümü kapsamında, bu vergiler indirim beyan edenden aranacaktır. Beyannameye buna ilişkin uyarı mesajı eklenmiştir.

  1. 3568 Sayılı Kanuna Göre Yetki Almış Meslek Mensuplarına Önemli Duyuru;

3568 sayılı Kanuna göre Yetki almış meslek mensupları Aracılık-Sorumluluk sözleşmesi imzaladığı Gerçek kişi veya Tüzel Kurumlara ait Muhtasar beyannamesini (Muh, Muh30 ve Muhgvk281) doldurulması sırasında, mükelleflerinin şube kodu ile bu şubenin faaliyet kodunu mesajlar kulakçığından görmesi mümkün olup, beyannamelerin bu bilgilere göre doldurulması gerekmektedir.

  1. 3568 Sayılı Kanun Kapsamında Faaliyet Gösteren Meslek Mensuplarına Önemli Duyuru;

3568 sayılı kanun Kapsamında faaliyet gösteren meslek mensupları mükellefleri ile yapmış oldukları Aracılık/Sorumluluk sözleşmesi gereği, mükelleflerine ait beyanname/bildirimleri göndermektedirler. Ancak, muhtasar beyannamelerde bazı meslek mensupları tevkifata tabi ödemelere ait bildirimde sürekli tevkifat yapılan kişinin Vergi Kimlik veya T.C Kimlik Numarası yerine "1111111111" rakamlarını yazdıkları tespit edilmiştir. Mükelleflere Beyanname ve eklerinde bildirimde bulundukları bilgilerin doğru beyan edilmesine dikkat etmeleri gerektiği Gelir İadresi Başkanlığı tarafından hatırlatılmaktadır. 

  1. (MUH, MUH30 ve MUH GVK281) Beyannamelerinde Değişiklik;

Muhtasar Beyannamelerinde (MUH, MUH30 ve MUHGVK281) 01.01.2016 tarihinden (2016/01 döneminden) geçerli olmak üzere Ekler Kısmındaki İşyeri Bilgileri bölümünde değişiklik yapılmıştır.

6.     Basit Usul Beyannamesinde Değişiklik;

Basit Usul Beyannamesine çalıştırılan işçiler bölümü eklenmiştir.

Bu beyannameleri vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) gerekli programlar bölümünden bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir. 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.