E-Beyanname Uygulamasına İlişkin Değişiklik Duyuruları Yayımlandı.

SİRKÜLER

04/06

04.04.2018

KONU:

 

*E-Beyanname Uygulamasına İlişkin Değişiklik Duyuruları Yayımlandı.  

 

E-BEYANNAME UYGULAMASINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK DUYURULARI YAYIMLANDI.  

 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın, ebeyanname.gib.gov.tr internet sitesinde 03.04.2018 tarihinde yayımladığı duyuruya aşağıda yer verilmiş olup, değişiklikler nedeniyle Beyanname Düzenleme Programının (BDP) güncellenmesi gerekmektedir.

 

  • 2017 yılı vergilendirme dönemine ait Kurumlar Vergisi Beyannamesinde,

 

  • 2018 vergilendirme dönemine ait Kurum Geçici Beyannamesinde (Oran Değişikliği % 22), 

 

  • HARCKAMU (Asgari Harç Tutarı) ve HARCDIGER (Asgari Harç Tutarı) Beyannamelerinde,

 

  • 2018/03 dönemine ait aylık MUH, MUHSGK, MUHGVK281, MUH30 Beyannamelerinde,

 

  • 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanunla yapılan değişikliklere istinaden, Gelir Vergisi Kanunu’nun 33. maddesinin yeniden düzenlenmesiyle getirilen "Yurt Dışına Hizmet Veren İşletmelerin İstihdam Ettikleri Hizmet Erbabının Ücretlerine İlişkin İndirim" uygulaması nedeniyle muhtasar beyannamelerde değişiklik yapılmıştır. Ayrıca, MUHSGK beyannamesinde SGK bildirimleri bölümüne yeni kanun numaraları eklenmiştir.

 

  •  ÖTV2B (GTİP'lerde Değişiklik), ÖTV3B(GTİP'lerde Değişiklik) ile 2018/03 ikinci vergilendirme dönemine ait ÖTV1 (GTİP'lerde Değişiklik), beyannamelerinde yayımlanan Kanun ve Genel Tebliğler nedeniyle, Beyanname Düzenleme Programında (BDP) değişiklikler yapılmıştır.

 

Bu beyannameleri vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.