E-Beyanname Uygulamasına İlişkin Değişiklik Duyuruları Yayımlandı. 19.07.2018

 

SİRKÜLER

07/13

19.07.2018

KONU:

*E-Beyanname Uygulamasına İlişkin Değişiklik Duyuruları Yayımlandı.  

 

E-BEYANNAME UYGULAMASINA İLİŞKİN DEĞİŞİKLİK DUYURULARI YAYIMLANDI.  

 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın, ebeyanname.gib.gov.tr internet sitesinde yayımladığı duyurulara aşağıda yer verilmiş olup, değişiklikler nedeniyle Beyanname Düzenleme Programının (BDP) güncellenmesi gerekmektedir.

 

  • Taşınmazlarını Yeniden Değerlemeye Tabi Tutan Mükelleflerin Değer Artış Tutarı Üzerinden Hesaplanacak Vergilerinin Beyan Edilmesine İlişkin BDP Programında Değişiklik Yapılmıştır.

 

06.07.2018 tarihli ve 30470 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğ (Sıra No: 500) ile; 7144 sayılı Kanun ile 213 sayılı Vergi Usul Kanununa eklenen Geçici 31 inci madde ile bilanço esasına göre defter tutan tam mükellef gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin aktiflerinde yer alan taşınmazlarının değerlerinin Yİ-ÜFE değerindeki artış oranı dikkate alınmak suretiyle yeniden hesaplanması uygulamasına ilişkin usul ve esaslar belirlenmişti.

Bu esaslar çerçevesinde beyanname vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir. 

 

  • Kurum Geçici ve Gelir Geçici Beyannamelerine İlişkin BDP Programında Değişiklik Yapılmıştır.

 

2018 ikinci dönemine ait Kurum Geçici ve Gelir Geçici beyannamelerinde değişiklikler yapılmıştır. Yapılan bu değişiklikler nedeniyle bu beyannameyi vermesi gereken tüm mükelleflerin güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) bilgisayarlarına indirip yeniden kurmaları gerekmektedir. 

  • Varlık Barışına Yönelik (Yurtdışı -Yurtiçi Varlıkların) Ekonomiye Kazandırılması Yönünde Verilecek Beyannameler İçin BDP Programında Değişiklik Yapılmıştır. 

 

7143 sayılı Kanunun 10.Maddesi 13. fıkrasında belirtilen Varlık Barışına yönelik (Yurtdışı -Yurtiçi varlıkların) ekonomiye kazandırılması yönünde verilecek beyannameler için BDP programında değişiklik yapılmıştır. Bu beyannameleri verecek mükelleflerin BDP programını yeniden güncellemeleri gerekmektedir. 

  • Vergiye Uyumlu Mükelleflerin Vergi İndirimden Doğan İade Taleplerinin Yerine Getirilebilmesi İçin Gelir / Kurumlar Vergisi İade Talep Dilekçesi (1 A) ve Gelir/Kurumlar Vergisi İade Talebi Girişi (GEKSİS) ekranlarında gerekli değişiklikler Yapılmıştır.

 

193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun “Vergiye Uyumlu Mükelleflere Vergi İndirimi” başlıklı Mükerrer Madde 121 kapsamında Gelir ve Kurumlar vergisi mükelleflerinin mahsuben iade işlemlerinin yapılabilmesi için Gelir / Kurumlar Vergisi İade Talep Dilekçesi (1 A) ve Gelir/Kurumlar Vergisi İade Talebi Girişi (GEKSİS) ekranlarında gerekli değişiklikler yapılarak İnternet Vergi Dairesi ekranlarında mükelleflerin kullanımına açılmıştır. 

 

Saygılarımızla,

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 © Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.