E-Beyannameler İle İlgili Değişiklikler Yapılmıştır.

SİRKÜLER

09/01

                                                                                                    07.09.2016

KONU :

*E-Beyannameler İle İlgili Değişiklikler Yapılmıştır.

E-BEYANNAMELER İLE İLGİLİ DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR:

Gelir İdaresi Başkanlığı  ebeyanname.gib.gov.tr internet sitesinde e-beyannamelerde yapılan değişikliklerle ilgili duyuru yayımlamıştır.

Yapılan değişikliklere ilişkin açıklamalar aşağıdadır.

1)  1 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesi Değişikliği;

1 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinde "Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun “un (6/2-a) maddesine istinaden, kayıtlarda yer aldığı hâlde işletmede mevcut olmayan emtiaların kayda geçirilmesine yönelik olarak, "Matrah" ve "Sonuç Hesapları" bölümlerinde değişiklik yapılmıştır.

1 No.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesinde, söz konusu maddeye göre ödenmesi gereken katma değer vergisi doğan ve bunu taksitlendirmek isteyen mükellefler, 1 no.lu Katma Değer Vergisi Beyannamesi ile aynı dönemde, Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin 6736 Sayılı Kanun Genel Tebliği (Seri No: 1) ekinde yer alan EK:21 no.lu "Katma Değer Vergisi Beyannamesi (EK)" beyannamesini de düzenlemesi gerekmektedir. 

2) IV Sayılı Listeye İlişkin Özel Tüketim Vergisi Beyannamesi Değişikliği;

IV Sayılı listeye ilişkin Özel Tüketim Vergisi Beyannamesinde "Matrah ve Vergi Bildirimi" ile "Tecil" bölümlerinde yer alan Cep Telefonu Teslimlerine ilişkin tablolarda güncelleme yapılmıştır.

3) Noter Harç Bildirimi ve Damga Vergisi Beyannamesi Değişikliği;

6728 Sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun gereği Noter Harç Bildirimine ve Damga Vergisi Beyannamesine ek ödeme türleri eklenmiştir. Noter ve Harç Beyannamesi verecek mükelleflerin Beyanname Düzenleme Programını yeniden güncellemeleri gerekmektedir. 

4) Hizmet Vergisi (Banka) Beyannamesi Değişikliği;

Hizmet Vergisi (Banka) Beyannamesinde "Vergi Bildirimi" bölümünde 6502 sayılı Kanun gereği güncelleme yapılmıştır.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.