E-Beyannamelerde yapılan değişikliklerle ilgili GİB duyuru yayımlamıştır.

SİRKÜLER

04/03

 

            05/04/2016

KONU:

* E-Beyannamelerde yapılan değişikliklerle ilgili GİB duyuru yayımlamıştır.

 

 

E-BEYANNAMELERDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLERLE İLGİLİ GİB DUYURU YAYIMLAMIŞTIR.

Gelir İdaresi Başkanlığı  https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html internet adresinde Beyannamelerde yapılan değişiklikler ile ilgili duyuru yayımlamıştır.

01.04.2016 Tarihli GİB Duyurusu;

KURUMLAR VERGİSİ, KURUM GEÇİCİ - GELİR GEÇİCİ - KDV1 - HARÇDİĞER-HARÇKAMU BİLDİRİMLERİNDE DEĞİŞİKLİK HK.;

-2015 dönemi için verilecek Kurumlar Vergisi Beyannamesi,

-2016/1. dönemine ait Kurum Geçici, Gelir Geçici ve KDV 1 Beyannamesi ile

-Harçdiğer, Kamuharç bildirimlerinde değişiklik yapılmıştır.

Bu beyannameleri vermesi gereken mükelleflerin ve meslek mensuplarının güncel beyanname düzenleme programını "gerekli programlar" bölümünden indirip yeniden bilgisayarlarına kurmaları gerekmektedir.

Ayrıca bdp programında bulunan kapat butonuna ek kontrol eklenmiştir.

KDV beyannamesinin “Sonuç hesapları” bölümüne  “Belge Bilgileri” kısmı eklenmiştir. Bu bölüme, belge türü ( fatura, e-fatura, e-arşiv fatura, e-bilet, özel fatura vb) ve belge adedi yazılması istendiğinden, beyanname hazırlanmasında önemli bir değişiklik olarak görmekteyiz. 

YAZILIM FİRMALARININ DİKKATİNE

29.03.2016-01.04.2016 TARİHİNDE ALINACAK BEYANNAMELERDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER HK;

Kurumlar Vergisi, Kurum Geçici, Gelir Geçici, Kdv1 Beyannamelerinde Ve Harcdiğer, Harckamu Bildirimlerinde Yapılan Değişiklikler Nedeniyle, 01.04.2016 tarihinden itibaren Beyanname Düzenleme Programı (BDP) güncellenecektir. (BDP)'ye ait xsd dosyalarına 29.03.2016 tarihinden itibaren https://ebeyanname.gib.gov.tr/ebeyannameHazirlamaKilavuzu.html tıklayarak ulaşabilirsiniz.

Yazılım firmalarının yazılımlarını xsd'ye uygun olarak düzenlemeleri gerekmektedir.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.