e-Defter Durum Raporu Hakkında Duyuru Yayımlandı.

SİRKÜLER

01/34

30.01.2018

KONU:

 

*e-Defter Durum Raporu Hakkında Duyuru Yayımlandı.  

 

E-DEFTER DURUM RAPORU HAKKINDA DUYURU YAYIMLANDI 

Elektronik Defter Uygulaması kapsamında www.edefter.gov.tr adresinde yayımlanan duyuruda; vergi inceleme birimleri tarafından e-defter görüntüleyici ile görüntülenen, bazı e-defterlerin "Durum Raporu"nda hataların alındığı, bu hatalarında da incelenen defterlerinde yasal olup olmadığı değerlendirmelerine sebep olduğu belirtilmiştir.

Bu sebeple beratları GİB e-Defter uygulamasına yüklendikten hemen sonra ilgili e-defterlerin, mutlaka GİB tarafından yayımlanmış güncel kontrollerinden (şema, şematron, imza ve berat değeri uyumluluğu vb.) geçirilmesi; e-Defter görüntüleyici “Durum Raporu”nda herhangi bir hata alınması halinde yasal yükleme süresi içerisinde gerekli düzeltmenin yapılması, önem arz etmektedir.

 

Söz konusu duyuru sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 


SIRKULER EKI-01-34.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.