E-Defter Mükelleflerine Defter Beratı Raporu Gönderme Zorunluluğu Getirildi.

SİRKÜLER

11/02

07.11.2018

KONU:

 

*E-Defter Mükelleflerine Defter Beratı Raporu Gönderme Zorunluluğu Getirildi.  

E-DEFTER MÜKELLEFLERİNE DEFTER BERATI RAPORU GÖNDERME ZORUNLULUĞU GETİRİLDİ. 

Elektronik Defter Uygulaması kapsamında www.edefter.gov.tr adresinde yayımlanan duyuruda; e-defter kullanıcılarının 2019/Ocak döneminden başlamak üzere aylık dönemler halinde ve aynı sürede (İlgili olduğu ayı takip eden üçüncü ayın son gününe kadar) berat dosyalarının yanı sıra Defter Raporu Beratının da Gelir İdaresi Başkanlığı’na gönderilmesi gerektiği bildirilmiştir.

Bu kapsamda yayımlanan duyuruda uyumlu yazılım firmalarının, 31.12.2018 tarihine kadar Defter Raporu Beratı testlerini tamamlamaları gerektiği belirtilmiştir.

Defter Raporu Beratı’ nın içeriği ile ilgili detaylı bilgilere yer verilen “Defter Raporu Beratı Kılavuzu” na duyuru üzerinden  ulaşılabilecektir.

 

Söz konusu duyuru sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 


SIRKULER EKI-11-02.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.