E-fatura, E-arşiv, E-defter, E-irsaliye ve Benzeri Uygulamalara İlişkin Olarak Getirilmesi Planlanan Düzenlemelere İlişkin Özet Tablo Yayımlandı.

Sirküler

01/31

16.01.2019

KONU :

 

* E-fatura, E-arşiv, E-defter, E-irsaliye ve Benzeri Uygulamalara İlişkin Olarak Getirilmesi Planlanan Düzenlemelere İlişkin Özet Tablo Yayımlandı.

 

E-Fatura, E-Arşiv, E-Defter, E-İrsaliye Ve Benzeri Uygulamalara İlişkin Olarak Getirilmesi Planlanan Düzenlemelere İlişkin Özet Tablo Yayımlandı:

 

Bilindiği üzere Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından daha önce taslak olarak yayımlanan 433, 454 ve 487 Vergi Usul Kanunu Tebliğleri ile e-fatura, e-defter, e-arşiv, e-irsaliye ile Vergi Usul Kanunu hükümleri uyarınca tevsik zorunluluğu getirilen diğer belgeleri düzenleyecek mükelleflerden bu belgelerin elektronik ortamda düzenlemesi zorunlu olanlarının yeniden belirlenmesi ve bu kapsamda mükellef gruplarına uygulamaya geçme zorunluluğu getirilmesi planlanmaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın efatura.gov.tr internet sitesinde 17.12.2018 tarihinde yayımlanan duyuruda; 24.10.2018 tarihinden beri taslak olarak yayında olan Tebliğler ile, e-Fatura, e-Defter, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-SMMM, E-Müstahsil Makbuzu uygulamalarına ilişkin olarak hangi sektör ve mükellef gruplarına uygulamalara geçme zorunluluğu getirilmesi planlandığını gösterir karşılaştırmalı tablo yayımlanmıştır.

Söz konusu tablo sirkülerimizin ekinde yer almaktadır.

 

Tebliğ açıklamaları henüz kesinleşmemiş olup, bahsi geçen Tebliğler Resmi Gazete’de yayımlandığında müşavirliğimiz tarafından ayrıca duyurulacaktır.

 

Saygılarımızla,

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER EKI-01-31.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.