E-Fatura Kullanıcıları İçin GİB Duyuruları.

SİRKÜLER

01/16

                                                                                                          14/01/2016

KONU:

* E-Fatura Kullanıcıları İçin GİB Duyuruları.

E-FATURA KULLANICILARI İÇIN GİB DUYURULARI:

Gelir İdaresi Başkanlığı “www.efatura.gov.tr“ internet adresinde 08.01.2016 tarihinde e-fatura kullanıcılarını bilgilendirmek amacıyla iki duyuru yayımlamıştır. Duyurularda yer alan biligler aşağıdadır.

1.   Kayıtlı Kullanıcı Olunmayan Tarihe E-Fatura Düzenlenmesi Hakkında Duyuru;

Gelir İdaresi Başkanlığı duyurusunda, kendisine gelen telefon, e-posta ve forum sorularından bazı e-fatura mükelleflerinin alıcıların e-fatura sistemine kayıtlı olmadığı tarihlere e-fatura düzenleyip gönderdiklerinin görüldüğünü ifade etmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı konu ile ilgili duyurusunda;

“Uygulama kapsamında e-Faturaların düzenlenmesinde fatura alıcısının uygulamaya kayıtlı olması ve uygulamaya dâhil olduğu döneme ait kesilmesi gerekmektedir (kullanıcının sistemden çıkıp tekrar sisteme dâhil olduğu dönem aralığında kullanıcı e-fatura sistemine kayıtlı bulunmadığından e-fatura kesilmemelidir). Mükelleflerin uygulamada yer almadığı tarihlere düzenlenen faturalar teknik olarak Başkanlık sisteminden başarı ile geçseler bile geçersiz faturalardır. Bu nedenle, alıcının e-Faturayı kabul etmeyip Türk Ticaret Kanunundaki harici yollarla faturaya itiraz etmesi veya ticari faturaysa ret yanıtı vermesi gerekmektedir. İtiraza istinaden e-Fatura yerine genel hükümler çerçevesinde kağıt ya da (düzenleyen e-Arşiv kullanıcısı ise) e-Arşiv Faturası düzenlenmelidir. “ demektedir.

  1. Hatalı ya da Arızalı Üretilen Mali Mühre Sahip Mükellefler İçin Duyuru;

Gelir İdaresi Başkanlığı duyurusunda, kendisine gelen yoğun telefon, e-posta ve forum sorularından bazı mükelleflerin KamuSM tarafından mali mühürlerinin arızalı olarak teslim edilmesinden dolayı e-fatura başvurularını gerçekleştiremedikleri ve uygulamaya geçemediklerinden dolayı nasıl bir yol izlenmesi gerektiği hususunda kendilerinden bilgi talep edildiğini ifade etmiştir.

Gelir İdaresi Başkanlığı konu ile ilgili duyurusunda;

“Bu durumda olan mükelleflerin arızalı/hatalı sertifikalar ile ilgili durumu belirten bir dilekçe ile KamuSM’ye başvurmaları gerekmektedir. Ayrıca Gelir idaresi Başkanlığına hitaben bir izahat dilekçesi hazırlanarak ekine KamuSM’ye gönderilen dilekçenin bir örneğinin konulması ve Yeni Ziraat Mahallesi Etlik Cad. No: 16 06110 Dışkapı / ANKARA adresine gönderilmesi gerekmektedir. Bu kapsamdaki mükelleflerimiz, mali mühürlerini temin edemediği ve kesin başvurularını yapamadığı için e-Fatura uygulaması kapsamında kayıtlı kullanıcı olamadıklarından işlemleri tamamlanana ve hesapları aktive edilene kadar genel hükümler çerçevesinde kâğıt fatura düzenlemeye devam edeceklerdir. Bu durumdaki mükelleflerimiz, kendilerine hatasız mali mühür ulaştıktan sonra asıl başvurularını yapmayı unutmamalıdırlar.” Demektedir.

 

Saygılarımzla,

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.