E-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu Yayımlandı.

SİRKÜLER

11/04

                                                                                                                     08.11.2016

KONU:

*E-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu Yayımlandı.

E-FATURA UYGULAMASI GÜMRÜK İŞLEMLERİ KILAVUZU YAYIMLANDI:

454 Sıra No’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile e-fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflerin KDV Kanunu’nun 11’inci maddesi kapsamındaki mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında fatura düzenleyecek olanlara, 1 Ocak 2016 tarihinden itibaren bu işlemlerinde e-fatura düzenlemeleri zorunluluğu getirilmişti.

Daha sonra 25.12.2015 tarihinde yayımlanan 461 sıra nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile İhracat işlemlerinde e-fatura uygulamasına geçiş için 01.01.2016 olarak belirlenmiş olan başlangıç tarihi 01.01.2017 tarihine uzatılmıştı.

Dolayısıyla 01.01.2017 tarihinden itibaren mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı kapsamında düzenlenecek faturaların artık e-fatura olarak düzenlemesi gerekmektedir. 

Gelir İdaresi Başkanlığı ihracat işlemlerinde e-fatura uygulamasına ilişkin “E-Fatura Uygulaması Gümrük İşleri Kılavuzu” nu www.efatura.gov.tr  internet adresinde yayımlamıştır.

Bu kılavuzda;

  • Elektronik Fatura Uygulamasında yolcu beraberi eşya ihracı ve mal ihracı faturalarını e-fatura sistemine entegre edecek ve uygulamaya ilişkin yazılım geliştireceklerin teknik konularda ihtiyaç duyabilecekleri bilgiler açıklanmaktadır.
  • Kılavuzda mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı faturalarının elektronik olarak, e-fatura sistemindeki işleyişi ve iş akışı ile mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı faturasında olması gereken ek bilgiler ve kurallar açıklanmaktadır.

E-fatura olarak düzenlenecek ihracat faturaları;

İhracat faturalarının e-fatura olarak düzenlenmesi zorunluluğu sadece Gümrük Beyannamesi ekinde yer alan mal ihracı faturaları için geçerlidir. Diğer belgelerin (Serbest Bölge İşlem Formu, transit ticaret formu vb.) ekinde yer alan ihracat faturaları e-fatura kapsamında değildir.

E-Fatura Gümrük İşlemleri Kılavuzu sirkülerimiz ekindedir.

Saygılarımızla,

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER-11-04-EKI-1.0.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.