e-Fatura Uygulamasında “Temel Fatura” Senaryosunda Düzenlenen Faturaların İptaline İlişkin Duyuru Yayımlandı.

Sirküler

03/03

06.03.2019

KONU:

* e-Fatura Uygulamasında “Temel Fatura” Senaryosunda Düzenlenen Faturaların İptaline İlişkin Duyuru Yayımlandı.

 

E-Fatura Uygulamasında “Temel Fatura” Senaryosunda Düzenlenen Faturaların İptaline İlişkin Duyuru Yayımlandı:

 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.efatura.gov.tr adresinde 05.03.2019 tarihinde yayımlanan duyuruda;

e-Fatura uygulamasında “Temel Fatura” senaryosunda düzenlenen ancak e-Fatura uygulamasına ilişkin sistem üzerinden Kabul veya Red yanıtı dönülemeyen e-Faturaların, elektronik ortamda iptal talebinin e-Faturanın düzenleyicisi tarafından oluşturulması ve iptal taleplerinin elektronik ortamda muhatabı alıcıları tarafından onaylanmasını sağlamak amacıyla, Gelir İdaresi Başkanlığınca “e-Fatura İptal Portalı” nın mükelleflerin kullanımına sunulduğu belirtilmiştir.

 

Buna göre “Temel Fatura” senaryosunda düzenlenen e-Faturaların elektronik ortamda iptal edilebilmesi için;

Faturayı düzenleyen tarafından, fatura numarası ve fatura tutar bilgilerini imzalayıp fatura iptal talebini “e-Fatura İptal Portalı” aracılığı ile oluşturması ve iptal talebine ilgili faturanın alıcısı tarafından da onay verilmesi gerekmektedir.

Alıcısı tarafından iptal talebine portal aracılığı ile onay verilmedikçe, iptal talebine ait e-faturalar e-Fatura uygulamasına ilişkin sistem üzerinde iptal edilmemiş, geçerli faturalar olarak kabul görecektir.

 

Temel senaryoda düzenlenen e-faturaların iptaline ilişkin “E-Fatura İptal Portalı” kullanım kılavuzu'na sirkülerimiz ekinde yer verilmiştir.

Saygılarımızla,

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 

 

 SIRKULER EKI-03-03.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.