e-Fatura ve e-Defter başvuruları ile ilgili duyuru.

SİRKÜLER

01/02

02.01.2017

KONU:

* e-Fatura ve e-Defter başvuruları ile ilgili duyuru.

 

E-FATURA VE E-DEFTER BAŞVURULARI İLE İLGİLİ DUYURU:

 

Gelir İdaresi Başkanlığı, 1.1.2017 tarihine kadar e-fatura ve e-deftere geçmesi gereken mali mühür başvurusu yapmakla birlikte mührünü henüz temin edememiş mükelleflerle ilgili duyuru yayımlamıştır.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın konuyla ilgili duyurusu aşağıdadır; 

“454 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği Kapsamında; 1/1/2017 tarihine kadar e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına geçmesi gereken mükelleflerimizden, Tübitak Kamu Sertifikasyon Merkezine (KamuSM’ye) mali mühür başvurusu yapmış olmaları ile birlikte, mali mühür üretim ve teslim süreci Kamu SM tarafından henüz tamamlanamadığı için mali mührünü temin edemeyen mükelleflerimiz; e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına yönelik aşağıda linkleri belirtilen elektronik başvuru ekranlarımızdan: 

 E-FATURA BAŞVURU EKRANI: https://portal.efatura.gov.tr/efaturabasvuru/ 

 E-DEFTER BAŞVURU EKRANI: https://uyg.edefter.gov.tr/edefterbasvuru/

 İlgili alanların doldurulması ve “Mali Mühür Kullanmadan Ön Başvuru” butonunun kullanılması suretiyle e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına ÖN BAŞVURU yapabilirler.

 Bu suretle ön başvurularını yapan mükelleflerimizin e-Fatura uygulamasına ilişkin kullanıcı hesapları ile, mali mühürlerinin üretildiği bilgisinin KamuSM tarafından Başkanlığımıza bildirilmesini ve mükelleflerimiz tarafından da ön başvuruların mali mühür kullanılarak kesin başvuruya dönüştürülmesini müteakip Başkanlığımızca aktif hale getirilecektir. 

Mali Mühür başvurusunu saat: 12:15’ten önce yapan mükelleflerimiz ön başvurularını aynı gün saat 13:30’dan itibaren, 12:15 ten sonra yapan mükelleflerimiz ise ön başvurularını izleyen gün saat 9:30 dan itibaren yapabileceklerdir. 

Belirtilen açıklamalar gereği, mali mühür temininden önce yapılan ön başvuruların, mali mühürlerin temin edilmesinden sonra mükelleflerimizce, belirtilen elektronik başvuru ekranlarından mali mühür kullanılmak suretiyle KESİN BAŞVURU ’ya dönüştürülmesi gerekmektedir.

Önemle duyurulur.”

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. 
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.