E-Fatura Ve E-Defter Uygulamaları İle İlgili GİB Duyuruları.

SİRKÜLER

12/05

                                                                                                   13.12.2016

KONU:

*E-Fatura Ve E-Defter Uygulamaları İle İlgili GİB Duyuruları.

E-FATURA VE E-DEFTER UYGULAMALARI İLE İLGİLİ GİB DUYURULARI:  

Gelir İdaresi Başkanlığı;

1.1.2017’den itibaren e-fatura e-defter uygulamasına geçmek zorunda olan mükelleflere ilişkin duyuru yayımlamıştır.

Buna göre, 1.1.2017 tarihinden itibaren, e-fatura e-defter uygulaması kapsamına girecek   mükelleflerin vergisel uygulamalar bakımından hukuki bir sorun yaşamaması ve cezai işlemlere maruz kalmaması adına 31.12.2016 tarihine kadar (bu tarih dahil) e-Fatura ve e-Defter uygulamalarına ilişkin gerekli başvurularını ve hazırlıklarını duyuruda belirtilen adresler üzerinden elektronik ortamda yapmaları gerektiği duyurulmaktadır.

Hal komisyoncularınca düzenlenecek komisyon faturalarında e-fatura uygulamasına ilişkin duyuru yayımlanmıştır.

Buna göre; komisyon faturası düzenlemek durumunda olan e-Fatura kayıtlı kullanıcılarının, UBL-TR paketinde gerekli güncellemeler yapılana kadar kağıt ortamında fatura düzenleyebilecekleri duyurulmaktadır.

Gelir İdaresi Başkanlığı duyuruları sirkülerimiz ekindedir.

Saygılarımızla,

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER-12-05-EKI-GIB DUYURU 2.pdf,SIRKULER-12-05-GIB DUYURU 1.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.