E-Tebligat sistemine başvuru için son gün 31 Mart 2016.

SİRKÜLER

03/18

 

            30/03/2016

 

 

KONU:

*E-Tebligat sistemine başvuru için son gün 31 Mart 2016.

 

E-TEBLİGAT SİSTEMİNE BAŞVURU İÇİN SON GÜN 31 MART 2016:

Gelir İdaresi Başkanlığı 29.03.2016 tarihinde internet sitesinde yayımlamış olduğu duyuru ile e-tebligat sistemine başvurunun 01.04.2016 tarihinde sona ereceğini hatırlatmaktadır.

Bilindiği üzere 456 Sıra No.lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile ticari, zirai ve mesleki kazancı gerçek usulde vergilendirilen gelir vergisi mükellefleri ile kurumlar vergisi mükelleflerine E-Tebligat sistemini kullanma zorunluluğu getirilmiş olup, başvurusunu tamamlayamayan mükelleflerin başvuru süresi 01/04/2016 tarihine kadar uzatılmıştı.

Bu nedenle, henüz başvuru yapmamış olan e-tebligat sistemini kullanmak zorunda olan mükelleflerin sisteme başvurularını 31.03.2016 tarihine kadar yapmaları gerekmektedir.

E-tebligat ile ilgili başvuruyu aşağıdaki adresten yapabilirsiniz.

http://www.gib.gov.tr/e-Tebligat

 

Saygılarımızla,

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.