Elden Verilen Bazı Kıst Dönem Beyannameleri E-Beyanname ile Beyan Edilecektir.

SİRKÜLER

08/06

                                                                                                                        03.08.2016

 

KONU:

*  Elden Verilen Bazı Kıst Dönem Beyannameleri E-Beyanname ile Beyan Edilecektir.

ELDEN VERİLEN BAZI KIST DÖNEM BEYANNAMELERİ E-BEYANNAME İLE BEYAN EDİLECEKTİR.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html internet adresinde yayımladığı duyuru ile Vergi Dairelerine elden kağıt ortamında verilmekte olan Kıst Dönem Beyannamelerinden aşağıda belirtilenler 02 Agustos 2016 tarihinden itibaren elektronik ortamda (E-Beyanname sisteminden) beyan edilmeye başlanacaktır;

  • Gerçek kişiler (Gelir Vergisi Mükellefleri) için; Ölüm halinde verilmesi gereken Gelir Vergisi Beyannamesi,
  • Kurumlar Vergisi Mükellefleri için; Tasfiye Başlangıç, Tasfiye Bitiş, İflas Başlangıç, İflas Bitiş için verilecek Kurumlar Vergisi Beyannameleri.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.