Elektronik Ortamda Satışı Yapılan Yayınların KDV Oranı Arttırıldı.

Sirküler

12/06

19.12.2018

KONU:

* Elektronik Ortamda Satışı Yapılan Yayınların KDV Oranı Arttırıldı.

 

Elektronik Ortamda Satışı Yapılan Yayınların Kdv Oranı Arttırıldı.

 

19.12.2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı:475)  ile Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda (Karar Sayısı: 2007/13033) değişiklik yapılmıştır.

(I) sayılı listenin 8. sırasındaki düzenleme kapsamında gazete ve dergilerin elektronik ortamda satışı % 1 oranında KDV’ye tabiyken yapılan değişiklik ile bu teslimlerde uygulanacak KDV oranı %18’ e çıkartılmıştır.

 (II) sayılı listenin “B) Diğer mal ve hizmetler” başlıklı bölümünün 14. sırasında yer alan elektronik kitap (e-kitap) ve benzeri yayınların elektronik ortamda satışı % 8 oranında KDV’ye tabiyken yapılan değişiklik ile bu teslimlerde uygulanacak KDV oranı %18’ e çıkartılmıştır.

Karar sonrasında mal ve hizmetlere uygulanacak KDV oranlarının karşılaştırmasını içeren tablomuz aşağıda yer almaktadır.

Eski Hali

Yeni Hali

Ekli (I) Sayılı Liste

Ekli (I) Sayılı Liste

8- Gazete ve dergiler (21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.) bu yayınların elektronik ortamda satışı (elektronik gazete ve dergi okuyucu, tablet ve benzerleri hariç),

8- Gazete ve dergiler (Bu yayınların elektronik ortamda satışı, elektronik gazete ve dergi okuyucu, tablet ve benzerlerinin teslimi ile 21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde, bu kararın 1. fıkrasının (a) bendinde belirtilen vergi oranı uygulanır.)

(II) Sayılı Liste / B) Diğer Mal ve Hizmetler

(II) Sayılı Liste / B) Diğer Mal ve Hizmetler

14- Kitap ve benzeri yayınlar (21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.) elektronik kitap (e-kitap) ve benzeri yayınların elektronik ortamda satışı (elektronik kitap okuyucu, tablet ve benzerleri hariç), kurşun kalem, boya kalemleri, sulu boya ve pastel boyalar, okul defterleri, silgi, kalemtıraş, cetvel, pergel, gönye, iletki,

14- Kitap ve benzeri yayınlar (Elektronik kitap (e-kitap) ve benzeri yayınların elektronik ortamda satışı, elektronik kitap okuyucu, tablet ve benzerlerinin teslimi ile 21/6/1927 tarihli ve 1117 sayılı Kanun hükümlerine göre poşetlenerek satılanların tesliminde bu Kararın 1 inci maddesinin (a) bendinde öngörülen vergi oranı uygulanır.) kurşun kalem, boya kalemleri, sulu boya ve pastel boyalar, okul defterleri, silgi, kalemtıraş, cetvel, pergel, gönye, iletki,

 

İlgili Cumhurbaşkanı Kararı, 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecek olup, sirkülerimizin ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 


SIRKULER EKI-12-06.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.