Emeklilerden Kesilen Sosyal Güvenlik Destek Primine İlişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Yeni Bir Duyuru Yayımlamıştır.

SİRKÜLER

02/14

                            26/02/2016

KONU:

*Emeklilerden Kesilen Sosyal Güvenlik Destek Primine İlişkin Sosyal Güvenlik Kurumu Yeni Bir Duyuru Yayımlamıştır.

EMEKLİLERDEN KESİLEN SOSYAL GÜVENLİK DESTEK PRİMİNE İLİŞKİN SOSYAL GÜVENLİK KURUMU YENİ BİR DUYURU YAYIMLAMIŞTIR:

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı, 5510 sayılı Kanunun 6. maddesine 6663 sayılı Kanunla 29/2/2016 tarihinden geçerli olmak üzere eklenen (n) bendinin uygulamasına yönelik yeni bir basın duyurusu yayımlamıştır.

Sosyla Güvenlik Kurumu Başkanlığı basın duyurusunda;

  1. SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı kapsamında emekli ve yaşlılık aylığı almakta iken, aynı zamanda vergi mükellefi, şirket ortağı ve esnaf olarak kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmaya devam devam edenlerin aylıklarından yapılan %10 oranında sosyal güvenlik destek primi kesintisinin kaldırıldığı,
  2. Ancak; SSK, Bağ-Kur ve Emekli, Sandığı kapsamında emekli ve yaşlılık aylığı alıp (%10’luk kesinti yapılmadan), SSK (4/a) kapsamında çalışmaya devam edenlerden işverenler tarafından sigortalılara ödedikleri ücretten sosyal güvenlik destek primi keserek SGK’ya aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirmeye devam edecekleri açıklanmaktadır.
  3. Ayrıca duyuruda; (4/a) kapsamında çalışanların işverenler tarafından sigortalıya ödenen ücretler üzerinden % 7,5 oranındaki yaptıkları kesintiyi ve % 24,5 oranını da kendileri ilave ederek “2- Sosyal güvenlik destek primi” belge türü ile Kuruma bildirmeye devam edecekleri açıklanmaktadır. 

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı’nın duyurusu aşağıdadır.

Saygılarımızla,

 

                                                                  SOSYAL GÜVENLİK KURUMU BAŞKANLIĞI
                                                                        Sigorta Primleri Genel Müdürlüğü

                                                                                  BASIN AÇIKLAMASI


5510 sayılı Kanunun 6 ncı maddesine 6663 sayılı Kanunla 29/2/2016 tarihinden geçerli olmak üzere eklenen (n) bendi ile (4/a) SSK, (4/b) Bağ-Kur ve (4/c) Emekli Sandığı kapsamında emekli ve yaşlılık aylığı alıp vergi mükellefi, şirket ortağı ve esnaf olarak kendi nam ve hesabına bağımsız çalışmaya devam edenlerin aylıklarından yapılan % 10 oranında sosyal güvenlik destek primi kesintisi kaldırılmıştır.

Diğer taraftan, (4/a) kapsamında yaşlılık aylığı alıp özel sektör işyerlerinde aylığını kestirmeden (4/a) kapsamında çalışmaya devam edenler ile (4/b) ve (4/c) kapsamında emekli ve yaşlılık aylığı alıp (4/a) kapsamında çalışanların işverenleri sigortalılara ödedikleri ücretten sosyal güvenlik destek primi keserek Kuruma aylık prim ve hizmet belgesi bildirmeye devam etmektedir.

(4/a) kapsamındaki sosyal güvenlik destek primi emekli ve yaşlılık aylıklarından kesilmemekte olup işverenler sigortalıya ödediği ücret üzerinden % 7,5 oranında kesinti yapmakta % 24,5 oranını da kendileri ilave ederek “2- Sosyal güvenlik destek primi” belge türü ile Kuruma bildirmekte, bu sürelerde sigortalılara iş kazası ve meslek hastalığı sigortası yönünden yardımlar yapılmaktadır.
Kamuoyuna önemle duyurulur.

SOSYAL GÜVENLİK KURUMU
BAŞKANLIĞI

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.