Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 69) Yayımlandı.

SİRKÜLER

10/02

                                                                                                   04.10.2016

 

KONU:

*Emlak Vergisi Kanunu Genel Tebliği (Seri No: 69) Yayımlandı.

EMLAK VERGİSİ KANUNU GENEL TEBLİĞİ (SERİ NO: 69) YAYIMLANDI:

29/09/2016 tarih ve 29842 sayılı Resmi Gazete ‘de 48 Seri No.lu Belediye Gelirleri Kanunu Genel Tebliği yayımlanmıştır.

Yayımlanan Genel Tebliğde, 9/8/2016 tarihinde yayımlanan 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun ile 1319 sayılı Emlak Vergisi Kanunu 5. Maddesine eklenen (g) fıkrası ve 15. maddesine eklenen (e) fıkrası ile ilgili düzenlemelere ilişkin açıklamalar yapılmıştır.

Söz konusu Genel Tebliğde yer alan açıklamalar aşağıda özetlenmiştir.

- Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında inşa edilen binalar, inşalarının sona erdiği tarihi takip eden bütçe yılından itibaren beş yıl süre ile geçici emlak vergisi muafiyetinden faydalanabilecektir. Muafiyet, bina inşaatının sona ermesini takip eden bütçe yılından itibaren başlayacaktır,  binanın kısmen kullanılmaya başlanılması halinde ise muafiyet kısmen kullanılmaya başlanılan kısımlar için uygulanacaktır.

-Yatırım Teşvik Belgesi kapsamında yapılan yatırımlar için iktisap olunan veya tahsis edilen araziler ise Yatırım Teşvik Belgesinin tamamlama vizesi yapılıncaya kadar geçici emlak vergisi muafiyetinden faydalanabilecektir.

 -Yatırım Teşvik Belgesinin iptali durumunda, bu belge kapsamında inşa edilen binalar ile yapılan yatırımlar için iktisap olunan veya tahsis edilen arazilere ilişkin olarak muafiyetten faydalanıldığı için tahsil edilmeyen emlak vergileri,  ilgili belediyelerce tahsil edilecektir.

Bu Tebliğ 01/01/2017 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Tebliğ metni sirkülerimiz ekindedir.

Saygılarımızla,

 

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SİRKÜLER-10-02-EKİ.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.