Eski Nesil ÖKC' lerden Gerçekleştirilen Aylık Satışlara Ait Mali Bilgilerin Bildirimin Ocak 2019 KDV Beyannamesinin Verilme Süresi İçinde Yapılması Gerekmektedir.

Sirküler

02/14

22.02.2019

KONU:

* Eski Nesil ÖKC' lerden Gerçekleştirilen Aylık Satışlara Ait Mali Bilgilerin Bildirimin Ocak 2019 KDV Beyannamesinin Verilme Süresi İçinde Yapılması Gerekmektedir.

 

Eski Nesil OKC'lerden Gerceklestirilen Aylik Satislara Ait Mali Bilgilerin Bildirimin Ocak 2019 KDV Beyannamesinin Verılme Suresi Icınde Yapilmasi Gerekmektedir:

 

Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği (Sıra No: 483)’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Sıra No: 502) ile mevcut eski nesil ödeme kaydedici cihazlarından düzenlenen ÖKC günlük kapanış (Z) raporlarına ait mali bilgilerin Gelir İdaresi Başkanlığına bildirilmesi 01.01.2019 tarihine ertelenmişti.

Söz konusu ertelemeye ilişkin gerekli açıklamalar müşavirliğimiz tarafından yayımlanan 31.10.2018 tarihli ve 10/11 sayılı sirkülerimizde duyurulmuştu.

Buna göre; 01.01.2019 tarihinden itibaren; Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi sistemlerine, sadece eski nesil ÖKC’ lerden bir aylık dönem içinde gerçekleştirilen satışlarına ait mali bilgiler (söz konusu bilgi sadece ÖKC’ den bir aylık dönem içinde gerçekleştirilen satışların toplam tutarı (KDV dahil) ile hesaplanan KDV toplam tutarı bilgisidir.) bildirilecektir.

İlk bildirim Ocak/2019 ayı için söz konusu olup (önceki aylara ilişkin bir bildirim yükümlülüğü söz konusu değildir), bildirimin de Ocak/2019 ayına ilişkin 1 No.lu KDV beyannamesinin verilme süresi içinde gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Yeni nesil ödeme kaydedici cihazların, eski nesil ödeme kaydedici cihazlardan farklı olarak, bilgisayar tabanlı ve GİB ile bağlı bulundukları ÖKC TSM Merkezleri aracılığıyla güvenli internet hatları üzerinden iletişim kurabilen ve elektronik ortamda bilgi iletebilen teknik ve fonksiyonel özelliklere haiz olması ve ÖKC TSM Merkezlerinin de temel fonksiyonlarının yeni nesil ÖKC’lerden temin edilen bilgileri GİB’e iletme görevinin bulunması nedeniyle yeni nesil ödeme kaydedici cihazlardan gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgilerin (aylık satış raporu ile) ÖKC TSM Merkezleri tarafından GİB bilgi sistemlerine iletilmesi gerekmektedir. Bu nedenle, ilgili Tebliğ ve bu kılavuzda belirtilen yöntemlerden biri ile ÖKC mali raporlarına ait bildirim yükümlülüğü esas olarak, eski nesil ödeme kaydedici cihazlardan gerçekleştirilen satışlara ait mali bilgilerin bildirilmesine yöneliktir.

Ayrıca GİB tarafından 25.01.2019 tarihinde yayımlanan duyuruda;  Yeni Nesil ÖKC’ lere ilişkin aylık satış raporlarının, ÖKC firmalarının bilgi işlem sistemleri (ÖKC TSM Merkezleri) aracılığı ile Gelir İdaresi Başkanlığı bilgi sistemlerine elektronik ortamda ve otomatik olarak gönderilebilmesi için mükelleflerin kullandığı Yeni Nesil ÖKC’ lerinin bağlı oldukları TSM Merkezleri ile olan internet bağlantılarının kontrol ettirilmesinin gerekli olduğu belirtilmiştir.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı’na aylık satış raporlarında yer alan mali bilgileri gönderme/bildirme sorumluluğu esas olarak mükelleflere ait olup, otomatik olarak bildirimlerin gerçekleştirilebilmesi için Yeni Nesil ÖKC’ler ile ÖKC TSM Merkezleri arasındaki gerekli internet bağlantısının kontrol ettirilmesi ve teknik ayarlamaların yaptırılması gerektiğini önemle hatırlatırız.

 

Söz konusu duyuru sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 


SIRKULER EKI-02-14.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.