Gecikme Zammı Oranı %2 Olarak Belirlendi.

SİRKÜLER

09/03

05.09.2018

KONU:

 

* Gecikme Zammı Oranı %2 Olarak Belirlendi.

 

GECİKME ZAMMI ORANI %2 OLARAK BELİRLENDİ.

 

05.09.2018 tarihli ve 30526 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile (Karar Sayısı:62) Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanunun’da yer alan gecikme zammı oranı aylık %2 olarak belirlenmiştir.

 

Bu karar sonucunda Vergi Usul Kanunu hükümlerince hesaplanacak gecikme faizi ile pişmanlık zammı oranları da aylık %2’ye çıkmıştır.

 

Karar 05.09.2018 Tarihinde Yürürlüğe Girmiş Olup, Sirkülerimiz Ekinde Yer Almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER EKI-09-03.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.