Gelir ve Kurumlar Vergisi İade Taleplerinde Bazı Bilgi ve Belgelerin İnternet Üzerinden Gönderilmesine İlişkin Kılavuz Yayımlandı.

SİRKÜLER

03/16

                          28/03/2016

KONU:

*Gelir ve Kurumlar Vergisi İade Taleplerinde Bazı Bilgi ve Belgelerin İnternet Üzerinden Gönderilmesine İlişkin Kılavuz Yayımlandı.

GELİR VE KURUMLAR VERGİSİ İADE TALEPLERİNDE BAZI BİLGİ VE BELGELERİN İNTERNET ÜZERİNDEN GÖNDERİLMESİNE İLİŞKİN KILAVUZ YAYIMLANDI:

Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından yayımlanan 99 Seri No.lu Gelir Vergisi Sirkülerde; mükelleflerin 2015 ve izleyen vergilendirme dönemlerine yönelik Gelir/Kurumlar Vergisi iade taleplerini Gelir ve Kurumlar Vergisi Standart İade Sistemini (GEKSİS) kullanmak suretiyle yapılacağı açıklanmıştı.

Bu düzenlemeyi 01.02.2016 tarih ve 02/02 sayılı sirkülerimiz ile duyurmuştuk.  

Gelir İdaresi Başkanlığı, internet vergi dairesinden yapılacak olan gelir/kurumlar Vergisi iade taleplerine ilişkin “KLAVUZ” yayımlamıştır.

Ayrıca konu ile ilgili duyurusunda;

“GEKSİS raporunun oluşabilmesi için iade talep eden mükelleflerin internet vergi dairesi aracılığı ile “Diğer Dilekçe ve Talepler” menüsünde bulunan “Gelir/Kurumlar Vergisi İade Talebi Girişi” seçeneğini kullanarak bilgi girişi yapması gerekmektedir. Ancak bu şekilde yapılan bilgi girişleri iade talep dilekçesi mahiyetinde değildir. 

İade taleplerini elektronik olarak yapmak zorunda olan mükelleflerin standart iade talep dilekçesini de vermeleri gerekmektedir. 

Beyannamelerini elektronik ortamda verme zorunluluğu bulunmayan mükelleflerin iade taleplerinde bu sistemi kullanma zorunluluğu bulunmamaktadır. “denilmektedir.

Diğer taraftan, elektronik ortamda gönderilemeyen diğer belge / liste / tablolar eskiden olduğu gibi kağıt ortamında dilekçe ekinde vergi dairesine verilecektir.

2015 vergilendirme dönemi öncesi gerçekleşen iade hakkı doğuran işlemlere yönelik iade taleplerinde, düzenleme öncesindeki uygulama geçerli olacaktır.

Gelir ve Kurumlar Vergisi Standart İade Sistemi (GEKSİS) ile ilgili kılavuza aşağıdaki linkten ulaşabilirsiniz.

Saygılarımızla,

https://intvrg.gib.gov.tr/GEKSIS_Kilavuz.pdf

 

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.