Gelir Vergisi Genel Tebliğ (Seri no: 295) Yayımlandı.

 

 

SİRKÜLER

12/11

26.12.2016

KONU:

*Gelir Vergisi Genel Tebliğ (Seri no: 295) Yayımlandı.

 

GELİR VERGİSİ GENEL TEBLİĞ (SERİ NO: 295) YAYIMLANDI:

6728 sayılı Kanun ve 6745 sayılı Kanun ile Gelir Vergisi Kanunu’nun 20, 40, 74 ve geçici 67. maddelerinde değişiklikler yapılmıştı.  

23.12.2016 tarihinde yayımlanan 295 seri nolu Gelir Vergisi Genel Tebliğinde yapılan bu değişikliklere ilişkin uygulama usul ve esasları belirlenmiştir.  

Tebliğde yer alan açıklamalar aşağıda özetlenmiştir.

·         Kreş ve gündüz bakımevleri ile eğitim ve öğretim işletmelerinde kazanç istisnası;

1 Ocak 2017 tarihinden itibaren, Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığının açılış izni ile faaliyete başlayan özel kreş ve gündüz bakımevleri Gelir Vergisi Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanununda yer alan eğitim ve öğretim işletmelerine tanınmış kazanç istisnasından 5 vergilendirme dönemi boyunca yararlanabilecektir. (1 Ocak 2017 tarihinden itibaren geçerlidir)

·         Isı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamaların gider yazılabilmesi,

Gelir Vergisi Kanunu 40. maddesinde yapılan düzenleme ile İşletmeye dahil olan gayrimenkulün iktisadi değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar, yapıldığı yılda doğrudan gider yazılabilecektir. (7 Eylül 2016 tarihinden itibaren geçerlidir)

Ayrıca Gelir Vergisi Kanunu 74. maddesinde yapılan düzenleme ile de, gayrimenkul sermaye iradı elde edenler tarafından yapılan gayrimenkulün iktisadi değerini artırıcı niteliği olan ısı yalıtımı ve enerji tasarrufu sağlamaya yönelik harcamalar gerçek gider yöntemini seçmiş olan mükellefler tarafından kira gelirinden düşülebilecektir. (9 Ağustos 2016 tarihinden itibaren geçerlidir)

·         Kredi teminatı sağlayan kurumların kazanç ve iratları üzerinden vergi kesintisi yapılmaması,

Gelir Vergisi Kanunu’nun Geçici 67. Maddesinde yapılan değişiklik tebliğde açıklanmıştır. Bu değişiklik 7 Eylül 2016 tarihinden itibaren elde edilen gelirler için geçerlidir.

 

Tebliğ sirkülerimiz ekindedir.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER-12-11-EKI-GVK TEBLIGI.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.