Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Yardımı Tutarı 01.07.2019-31.12.2019 Dönemi İçin Yeniden Belirlendi

Sirküler

07/07

 

             05.07.2019

 

KONU:

* Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Yardımı Tutarı 01.07.2019-31.12.2019 Dönemi İçin Yeniden Belirlendi.

 

1. Gelir Vergisinden İstisna Tutulan Kıdem Tazminatı Tavanı:

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 4 Temmuz 2019 tarihli ve 205248 sayılı Mali ve Sosyal Haklar konulu Genelge ile; 01 Temmuz 2019 - 31 Aralık 2019 tarihleri arasında geçerli olmak üzere memur maaş katsayısının aşağıdaki gibi uygulanacağı açıklanmıştır.

 

Maaş Katsayısı

Taban Aylığı Katsayısı

0,138459

2,167248

 

 

 

Buna göre, 01 Temmuz 2019 tarihinden itibaren kıdem tazminatının yıllık tavan tutarı 6.379,86 TL olarak uygulanacaktır.

 

2. ÇALIŞANLARA YAPILAN ÇOCUK YARDIMLARI İSTİSNA TUTARI:

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan 4 Temmuz 2019 tarihli ve 205248 sayılı Mali ve Sosyal Haklar konulu Genelge ile 01 Temmuz 2019 - 31 Aralık 2019 tarihleri arasında geçerli olmak üzere memur maaş katsayısı 0,138459 olarak belirlenmiştir. Buna göre 01 Temmuz 2019 tarihinden itibaren gelir vergisinden istisna edilen çocuk yardımı tutarları da değişmiştir. Yeni tutarlar aşağıdaki gibidir.

 

GelirVergisi(Ücretİstisnasi) Açisindan(GelirVergisiKanunu

 

657.DMK Md:202 Gösterge

( 2003/5884  BKK, 15.7.2003 RG)

250

Memur Maaş Katsayısı

Bütçe ve Mali Kontrol Gn.Md. Genelgesi

0,138459

 

01.07.2017-31.12.2017 tarihleri arasında Vergiden İstisna Çocuk Yardımı Tutarları

 

 

Hesaplama Şekli

Tutar

 

0-6 Yaş Arası Çocuklar için

250 x 2 x 0,138459

 69,23 TL

Bu sınırları aşan ödemeler ücret olarak vergilendirilir.

Daha Büyük Çocuklar İçin

250 x 0,138459

34,61 TL

 

NOTLAR: (657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 202,203,204 ve 205. Maddeleri)

  • 0-6 Yaş hesabında 72. ay dahildir.
  • Eşlerden birine iş akdi veya toplu sözleşme gereği çocukları için yapılan aile yardımı ödeneği daha düşük ise, yalnız aradaki fark ödenir.
  • Çocuk yardımına, çocuğun doğduğu ayı takip eden ay başından itibaren hak kazanılır.

 

  • Çocuk yardımı çocuğun ölümü yada aşağıdaki hallerin oluşması halinde takip eden ay başından itibaren kesilir:

1. Evlenen Çocuklar

2. 25 Yaşını dolduran Çocuklar (25 yaşını bitirdiği halde evlenmemiş kız çocukları ile çalışamayacak derecede malullükleri resmi sağlık kurulu raporuyla tespit edilenler için süresi ödeme yapılmasına devam olunur)

3. Kendileri hesabına ticaret yapan veya gerçek ve tüzel kişiler yanında her ne şekilde olursa olsun menfaat karşılığı çalışan çocuklar (öğrenimi sürerken, tatil devresinden çalışanlar hariç)

4. Burs alan veya Devletçe okutulan çocuklar.

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından yayımlanan Genelge sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.  

 

Saygılarımızla,

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 

 

 

 

 SIRKULER EKI-07-07.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.