Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Yardımı Tutarı Belli Oldu.05.01.2018

SİRKÜLER

01/20

05.01.2018

KONU:

* Gelir Vergisinden İstisna Kıdem Tazminatı Tavanı ve Çocuk Yardımı Tutarı Belli Oldu.

 

    GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA KIDEM TAZMİNATI TAVANI:

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü tarafından yayımlanan 04.01.2018 tarih ve 138 sayılı Mali ve Sosyal Haklar konulu genelge ile; 01/01/2018-30/06/2018 tarihleri arasında geçerli olmak üzere memur maaş katsayısının aşağıdaki gibi uygulanacağı açıklamıştır.

 

Maaş Katsayısı

Taban Aylığı Katsayısı

0,108550

1,699121

 

Bu katsayılar kullanılarak 01.01.2018-30.06.2018 döneminde;

Gelir Vergisinden istisna kıdem tazminatı tavan tutarı 5.001,76 TL olacaktır.

 

      GELİR VERGİSİNDEN İSTİSNA ÇOCUK YARDIMI TUTARI (GELİR VERGİSİ KANUNU MADDE:25/4):

 

657.DMK Md:202 gösterge

( 2003/5884  BKK, 15.7.2003 RG)

250

Memur maaş katsayısı

Bütçe ve Mali Kontrol Gn.Md. Genelgesi

0,108550

 

Bu katsayılar kullanılarak 01.01.2018-30.06.2018 tarihleri arasında Vergiden İstisna Çocuk Yardımı Tutarları:

 

 

0-6 Yaş Arası Çocuklarda

Daha Büyük Çocuklarda

 

250 x 2 x 0,108550

250 x 0,108550

 

Her Bir Çocuk İçin

54,28

27,14

Bu sınırları aşan ödemeler ücret olarak vergilendirilir.

 

Maliye Bakanlığı Bütçe ve Mali Kontrol Genel Müdürlüğü’nün genelgesi sirkülerimiz ekindedir.

 

Saygılarımızla,

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 SIRKULER EKI-01-20.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.