Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnasının Usul Ve Esaslarını Belirleyen Gelir Vergisi Tebliği Yayımlandı.

SİRKÜLER

05/06

          

 

             09/05/2016

 

KONU:

*Genç Girişimcilerde Kazanç İstisnasının Usul Ve Esaslarını Belirleyen Gelir Vergisi Tebliği Yayımlandı.

 

GENÇ GİRİŞİMCİLERDE KAZANÇ İSTİSNASININ USUL VE ESASLARINI BELİRLEYEN GELİR VERGİSİ TEBLİĞİ YAYIMLANDI:

05.05.2016 tarihli ve 29703 sayılı Resmi Gazete'de 292 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği yaymlanmıştır.

10/2/2016 tarihli ve 29620 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 29/1/2016 tarihli ve 6663 sayılı Kanunun;

a) 1 inci maddesinde yapılan düzenlemeyle 31/12/1960 tarihli ve 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununa, mükerrer 20 nci madde eklenerek genç girişimcilere faaliyete başladıkları takvim yılından itibaren üç vergilendirme dönemi boyunca elde ettikleri bu kazançlarına 75.000 Türk liralık istisna,

b) 2 nci maddesi 193 sayılı Kanunun 89 uncu maddesine eklenen 15 numaralı bent ile ticari kazancı basit usulde tespit edilen mükelleflerin beyan ettikleri ticari kazançlarına herhangi bir süre ile sınırlı olmaksızın 8.000 Türk liralık indirim getirilmiştir.

Söz konusu Tebliğ ile istisna ve indirimin usul ve esaslarına yönelik açıklamalar yapılmıştır.

 

292 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ektedir.

 

Saygılarımızla, 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz. SIRKULER EKI.docx


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.