GİB Forum Uygulaması Kullanıma Açıldı.

Sirküler

03/09

20.03.2019

KONU :

* GİB Forum Uygulaması Kullanıma Açıldı.

 

Gib Forum Uygulaması Kullanıma Açıldı:

 

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın www.gib.gov.tr internet sitesinde 20.03.2019 tarihinde yayımladığı duyuruda; GİB ‘in görev alanında yer alan konular ile yine Başkanlık tarafından geliştirilen uygulamalarla ilgili konularda hızlı ve doğru bir bilgilendirmenin yapılabilmesi için GİB Forum internet sitesinin uygulamaya konulduğu belirtilmiştir.

Ayrıca duyuruda, GİB Forum’da yer alan soru ve konulara verilen cevapların Vergi Usul Kanununun 413’üncü maddesinde düzenlenen özelge veya sirküler mahiyetinde olmadığı hatırlatılmıştır.  

           

GİB Forum uygulamasına aşağıda yer alan link üzerinden erişim sağlanabilecektir.

forum.gib.gov.tr

 

Saygılarımızla,

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.