Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Dövizli veya Dövize Endeksli Sözleşmelere İlişkin Duyuru Yayımlandı.

SİRKÜLER

09/13

18.09.2018

KONU:

* Hazine ve Maliye Bakanlığı Tarafından Dövizli veya Dövize Endeksli Sözleşmelere İlişkin Duyuru Yayımlandı.

 

HAZİNE VE MALİYE BAKANLIĞI TARAFINDAN DÖVİZLİ VEYA DÖVİZE ENDEKSLİ SÖZLEŞMELERE İLİŞKİN DUYURU YAYIMLANDI.

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 18.09.2018 tarihinde yayımlanan basın duyurusunda;

Türkiye’deki yerleşik kişilerin kendi aralarında düzenledikleri dövizli veya dövize endeksli sözleşme bedellerinin Türk Lirası olarak belirlenmesinde Bakanlıkça uygun görülen bazı hallerin istisna tutulacağı, bu hallerin kapsamı belirlenirken, döviz cinsinden girdi maliyetler veya yükümlülük değerlendirmeye alınacak hususların başında geldiği; örneğin, Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 sayılı Karar’ın döviz kredilerinin kullanımını düzenleyen 17 ve 17/A maddeleri uyarınca herhangi bir kısıtlamaya tabi tutulmaksızın döviz kredisi kullanabilen ve dolayısıyla döviz cinsinden yükümlülük altına giren Türkiye’de yerleşik kişilerin yaptığı sözleşmelerin, bu kapsamda dikkate alınacağı belirtilmiştir.

Ayrıca basın duyurusunda, söz konusu düzenlemeye ilişkin kapsamın en kısa süre içerisinde belirleneceği ve Bakanlık tarafından duyurulacağı belirtilmiştir.

 

Söz konusu basın duyurusu sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER EKI-09-13.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.