Hurdaya Çıkarılan Araç Karşılığından Alınan Yeni Araçlara İlişkin ÖTV Teşvik Tutarı Yeniden Belirlendi.

Sirküler

06/03

18.06.2019

KONU :

* Hurdaya Çıkarılan Araç Karşılığından Alınan Yeni Araçlara İlişkin ÖTV Teşvik Tutarı Yeniden Belirlendi.

 

12.06.2019 tarih ve 30799 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7176 Sayılı “Bazı Kanunlar İle 635 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” un 19 maddesi ile 7103 sayılı Kanunun Geçici 1 inci maddesinde yer alan “10.000 Türk Lirası” ibaresi “15.000 Türk Lirası” şeklinde değiştirilmiştir.

7103 sayılı Kanun ile terkin edilecek ÖTV tutarlarının tespiti konu sirkülerimiz 18.05.2018 tarih ve 05/11 no ile müşavirliğimiz tarafından yayımlanmıştı.

 

7176 sayılı Kanun ile yapılan değişiklik, 16 ve daha büyük yaştaki otomobil, panelvan, otobüs, minibüs, kamyon, kamyonet, tır çekicisi (8701.20, 87.02, 87.03 ve 87.04 G.T.İ. P’ e dahil araçlar) cinsi araçların ihraç edilmesi veya hurdaya çıkartılmasına bağlı olarak aynı cins yeni bir aracın ilk iktisabında tahakkuk eden Özel Tüketim Vergisinin, Cumhurbaşkanınca araçların cinsleri ve özelliklerine göre tespit edilmek suretiyle terkin edilecek üst sınırı 10.000 TL’den 15.000 TL’ye yükseltilmesinden ibarettir.

 

Kanun maddesinde yer alan yetki çerçevesinde 15.06.2019 tarih ve 30802 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1148 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile 7176 sayılı Kanunla belirlenen yeni sınır dahilinde (15.000 TL) araçların cins ve özelliklerine göre terkin edilecek ÖTV tutarı yeniden belirlenmiştir.

Karar ile; (II) sayılı listenin 87.03 G.T.İ.P ( 87.03’deki taşıtlarda 1600 cm3 ü geçmeyenler) numarasında yer alan otomobil ve arazi taşıtı cinsi araçlar için ÖTV matrahı esas alınarak aşağıdaki tabloda belirtilen ÖTV tutarları terkin edilecektir.

 

Yeni Aracın ÖTV Matrahı (TL)

Terkin Edilecek ÖTV Tutarı (TL)

Matrahı 70.000 TL' yi aşmayanlar için

15.000

Matrahı 70.000 TL' yi aşıp, 120.000TL'yi aşmayanlar için

12.000

Matrahı 120.000 TL' yi aşanlar için

0

 

Diğer araç cinsleri için (87.03 G.T.İ.P. olanlar hariç), tekin edilecek ÖTV tutarı yeni aracın ÖTV matrahından bağımsız olarak 15.000 TL olarak tespit edilmiştir.

Uygulamanın 31.12.2019 tarihine kadar geçerli olduğunu hatırlatmak isteriz.

 

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı 15.06.2019 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER EKI-06-03.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.