İhraç Edilen Kara Taşıtlarında Kullanılan İlk Dolum Yağları ve Akaryakıtların Tesliminde İndirimli ÖTV Uygulaması ve ÖTV İadesi Hakkında Tebliğ Yayımlandı.

Sirküler

04/09

15.04.2019

KONU :

* İhraç Edilen Kara Taşıtlarında Kullanılan İlk Dolum Yağları ve Akaryakıtların Tesliminde İndirimli ÖTV Uygulaması ve ÖTV İadesi Hakkında Tebliğ Yayımlandı.

 

İhraç Edilen Kara Taşıtlarında Kullanılan İlk Dolum Yağları Ve Akaryakıtların Tesliminde İndirimli Ötv Uygulaması Ve Ötv İadesi Hakkında Tebliğ Yayımlandı:

 

27.02.2019 tarihli ve 796 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile Özel Tüketim Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listedeki vergi tutarları uygulanarak teslim edilen ilk dolum yağları ve akaryakıtlarının vergi tutarlarının, bu malların aynı Kanuna ekli (II) sayılı listedeki 8701.20, 87.02, 87.03, 87.04 ve 87.11 G.T.İ.P. numaralarında yer alan mallardan (Yarı römorkler için çekiciler, otobüs, midibüs, minibüs, binek otomobiller, eşya taşımaya mahsus motorlu taşıtlar, motosikletler) ihraç edilmiş olanların üretim sürecinde kullanılmış olduğunun tespiti halinde sıfır olarak uygulanacağına yönelik düzenleme yapılmıştı.

 

Söz konusu kararda imalatçılar tarafından üretilerek ihraç edilecek araçlarda kullanılan ilk dolum yağları için ödenen ÖTV’nin tamamının gereken şartların tamamının sağlanması durumunda imalatçılara iade edileceği hükme bağlanmış olmakla beraber söz konusu mükelleflere ÖTV uygulanarak  teslim edilen ilk dolum akaryakıtlarında ise imalatçılara iade edilecek ÖTV tutarı,  üretilerek ihraç edilmiş her bir mal adedi için; 87.03 G.T.İ.P. numarasındaki mallarda “7” litreyi, 87.11 G.T.İ.P. numarasındaki mallarda “2” litreyi, diğer mallarda ise “15” litreyi geçemeyecektir. 


12.04.2019 tarihli ve 30743 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Özel Tüketim Vergisi (I) Sayılı Liste Uygulama Genel Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6) ile; Cumhurbaşkanı kararı kapsamında ihraç edilen kara taşıtlarında kullanılmış ilk dolum yağları ve akaryakıtlarının ÖTV tutarları için getirilen vergi farklılaştırmasının iade yöntemiyle uygulanmasına dair usul ve esaslar belirlenmiştir.

 

Söz konusu Tebliğ 01.03.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 SIRKULER EKI-04-09.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.