İhraç Kaydıyla Teslimlerden Kaynaklanan İade/Tecil-terkin Taleplerinde Kapasite Raporu Bilgisi internet Vergi Dairesinden Gönderilecektir.

SİRKÜLER

08/07

                                                                                                     08.08.2016

 

KONU:

*İhraç Kaydıyla Teslimlerden Kaynaklanan İade/Tecil-terkin Taleplerinde Kapasite Raporu Bilgisi internet Vergi Dairesinden Gönderilecektir.

 

İHRAÇ KAYDIYLA TESLİMLERDEN KAYNAKLANAN İADE/TECİL-TERKİN TALEPLERİNDE KAPASİTE RAPORU BİLGİSİ İNTERNET VERGİ DAİRESİNDEN GÖNDERİLECEKTİR.

Gelir İdaresi Başkanlığı’nın https://intvd.gib.gov.tr/internetvd/template.jsp internet adresinde yayımladığı duyuru ile ;

3065 sayılı KDV Kanunun 11/1-c maddesi gereğince İhraç kaydıyla teslimlerden kaynaklanan iade talebi veya tecil-terkin işlemi bulunan mükellefler, 03.08.2016 tarihinden itibaren tüm dönemler için gerçekleştirilecek olan iade taleplerinde, sadece Türkiye Odalar Ve Borsalar Birliğinden alınmış Kapasite Raporları Listesini internet vergi dairesinden göndermeleri gerekmektedir.

Saygılarımızla,

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.
© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.