İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine ve Bankalara Satılmasına İlişkin Yayımlanan Genelgede Değişiklik Yapıldı

SİRKÜLER

04/08

15.04.2019

KONU:

* İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesine ve Bankalara Satılmasına İlişkin Yayımlanan Genelgede Değişiklik Yapıldı.

 

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİNE VE BANKALARA SATILMASINA İLİŞKİN YAYIMLANAN GENELGEDE DEĞİŞİKLİK YAPILDI:

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 04.09.2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48) ile ihracat bedellerinin geçici bir süre ile yurda getirilmesi zorunlu kılınmış ve konuya ilişkin T.C. Merkez Bankası tarafından hazırlanan “İhracat Genelgesi” Bankanın internet sitesinde yayımlanmıştı.

Daha sonra 03.03.2019 tarihli ve 30703 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019-32/53) ile 6 ay süre ile geçerli olan uygulamanın süresi 1 yıl olarak değiştirilmişti.

Söz konusu Tebliğlere ilişkin özet açıklamalarımız 07.11.2018 tarihli ve 11/03 no.lu, 04.03.2019 tarihli ve 03/02 no.lu sirkülerlerimiz ile müşavirliğimiz tarafından duyurulmuştu.

Bu defa, 25.03.2019 tarihide Genelge’ de yapılan değişiklik ile 5.000, - ABD doları veya karşılığı Türk lirasını geçmeyen tutardaki ihracat işlemlerinde bedellerin tamamının tasarrufu serbest hale getirilmiştir.

 

Yapılan değişikliğin karşılaştırmalı haline aşağıda yer verilmiştir.

 

Yeni Hali

Eski Hali

İhracatçının serbest kullanımına bırakılan dövizler

İhracatçının serbest kullanımına bırakılan dövizler

MADDE 22(1) Hizmet ihracatı, transit ticaret, Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satış, Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış, mikro ihracat ve 5.000,- ABD doları veya karşılığı Türk lirasını geçmeyen tutardaki ihracat işlemlerinde bedellerin tamamının tasarrufu serbesttir.

MADDE 22 – (1) Hizmet ihracatı, transit ticaret, Türkiye’de ikamet etmeyenlere özel fatura ile yapılan satış, Türkiye’de ikamet etmeyenlere KDV hesaplanarak yapılan satış ve mikro ihracat işlemlerinde bedellerin tamamının tasarrufu serbesttir.

 

 

Son değişikliklerin işlendiği Genelge sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

 

Saygılarımızla,

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER EKI-04-08.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.