İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesini ve Bankalara Satılmasını Zorunlu Kılan Tebliğin Uygulama Süresi 6 Aydan 1 Yıla Çıkarıldı.

SİRKÜLER

03/02

04.03.2019

KONU:

* İhracat Bedellerinin Yurda Getirilmesini  ve Bankalara Satılmasını Zorunlu Kılan Tebliğin Uygulama Süresi 6 Aydan 1 Yıla Çıkarıldı.

 

İHRACAT BEDELLERİNİN YURDA GETİRİLMESİNİ  VE BANKALARA SATILMASINI ZORUNLU KILAN TEBLİĞİN UYGULAMA SÜRESİ 6 AYDAN 1 YILA ÇIKARILDI:

 

Hazine ve Maliye Bakanlığı tarafından 04.09.2018 tarihli ve 30525 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48) ile ihracat bedellerinin yurda getirilmesine ilişkin usul ve esaslar yeniden düzenlenmişti.

 

Söz konusu düzenlemeleri içeren sirkülerimiz 05.09.2018 tarih ve 09/04 sayı ile müşavirliğimiz tarafından yayımlanmıştı.

 

Ayrıca uygulamaya dönük  T.C. Merkez Bankası tarafından hazırlanan “İhracat Genelgesi” Bankanın internet sitesinde yayımlanmış ve bu genelgeye 07.11.2018 tarih ve 11/03 sayılı sirkülerimizde yer verilmişti.

 

03.03.2019 tarihli ve 30703 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Türk Parası Kıymetini Koruma Hakkında 32 Sayılı Karara İlişkin Tebliğ (İhracat Bedelleri Hakkında) (Tebliğ No: 2018-32/48)’De Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Tebliğ No: 2019-32/53) ile 6 ay süre ile geçerli olan uygulamanın süresi 1 yıl olarak değiştirilmiştir.

 

Buna göre ihracat bedellerinin, 04.09.2018 tarihinden itibaren 6 ay süresince yurda getirilmesini zorunlu kılan uygulama süresi, bahsi geçen tarihten itibaren 1 yıl süresince geçerli olacak şekilde  revize edilmiştir.

 

Değişiklik Tebliği 03.03.2019 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

 

Saygılarımızla,

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER EKI.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.