İhracatçılara Hususi Damgalı (Yeşil) Pasaport Verilmesi Uygulaması Kolaylaştırıldı.

SİRKÜLER

11/04

08.11.2018

KONU:

 

* İhracatçılara Hususi Damgalı (Yeşil) Pasaport Verilmesi Uygulaması Kolaylaştırıldı.

 

İhracatçılara Hususi Damgalı (Yeşil) Pasaport Verilmesi Uygulaması Kolaylaştırıldı.

 

23.03.2017 tarihli ve 30016 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanana 2017/9962 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile ihracat yapan firma yetkililerine; son üç takvim yılı itibariyle her takvim yılında ihracat yapılmış olması kaydıyla, son üç takvim yılı itibariyle yıllık ortalama ihracat tutarlarının ortalamasına göre  yeşil pasaport verilebilecekti.

 

Her bir ihracatçı firmanın kaç adet yetkilisine yeşil pasaport verileceği son üç takvim yılı itibariyle yıllık ortalama ihracat tutarına göre belirlenecek olup buna göre;

 

  • 1 milyon – 10 milyon (dahil) ABD doları olan firmaların 1 yetkilisine,
  • 10 milyon – 25 milyon (dahil) ABD doları olan firmaların 2 yetkilisine,
  • 25 milyon – 50 milyon (dahil) ABD doları olan firmaların 3 yetkilisine,
  • 50 milyon – 100 milyon (dahil) ABD doları olan firmaların 4 yetkilisine,
  • 10 milyon ABD doları üzerinde olan firmaların 5 yetkilisine yeşil pasaport verilebilecektir. 

 

Bu defa 24.10.2018 tarihli ve 30575 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 214 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile ilgili Bakanlar Kurulu Kararının 4 üncü maddesinde değişiklik yapılarak hususi damgalı pasaport verilmesi için "her takvim yılında ihracat yapmak şartı" kaldırılmıştır.

 

Cumhurbaşkanı Kararı sonrasında “İhracatçılara Hususi Damgalı (Yeşil) Pasaport Verilmesine İlişkin Karar’”ın eski ve yeni halinin karşılaştırılmasına aşağıda yer verilmiştir.

 

Eski Hali

 

Yeni Hali

Madde 4

 

Madde 4

(1) Son üç takvim yılı itibariyle, ilgili her takvim yılında ihracat yapmak şartıyla, yıllık ortalama 5 inci maddede belirtilen tutarda ihracat yapan firmaların yetkililerine,26/04/2009 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı  bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamaları kaydıyla, iki yıl süre ile hususi damgalı pasaport verilebilir. Bu karar uyarınca hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların eş ve çocuklarına hususi damgalı pasaport verilmez.

 

(1) Son üç takvim yılı itibariyle, yıllık ortalama 5 inci maddede belirtilen tutarda ihracat yapan firmaların yetkililerine, 26/04/2009 tarihli ve 5237 sayılı Türk Ceza Kanunun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı  bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile; Devletin güvenliğine karşı suçlar anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamaları, ayrıca devletin güvenliğine karşı faaliyette bulunduğuna karar verilen yapı, oluşum veya topluluklara üyelik ,mensubiyet, iltisak ya da bunlarla irtibatlarının bulunmaması kaydıyla, iki yıl süre ile hususi damgalı pasaport verilebilir. Bu karar uyarınca hususi damgalı pasaport alabilecek durumda bulunanların eş ve çocuklarına hususi damgalı pasaport verilmez.

 

Cumhurbaşkanı Kararı yayımı tarihinde yürürlüğe girmiş olup, sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER EKI-11-04.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.