İhracatta E-Fatura Uygulamasında Gümrük Çıkış Beyannamesine Navlun ve Sigorta Bedelinin Yazılmasına İlişkin Duyuru Yayımlandı.

SİRKÜLER

04/07

04.04.2018

KONU :

 

* İhracatta E-Fatura Uygulamasında Gümrük Çıkış Beyannamesine Navlun ve Sigorta Bedelinin Yazılmasına İlişkin Duyuru Yayımlandı.

 

İHRACATTA E-FATURA UYGULAMASINDA GÜMRÜK ÇIKIŞ BEYANNAMESİNE NAVLUN VE SİGORTA BEDELİNİN YAZILMASINA İLİŞKİN DUYURU YAYIMLANDI.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı efatura.gov.tr internet sitesinde 02.04.2018 tarihinde yayımlanan duyuruda;

 

  • İhracatta e-faturada teslim şekli FOB olduğunda, beyannamedeki 22 no.lu alana navlun bedeli ve sigorta bedeli yazılmaması,

 

  • ihracatta e-faturada teslim şekli CIF olduğunda, beyannamedeki 22 no.lu alana navlun bedeli ve sigorta bedeli yazılması gerektiği açıklanmıştır.

 

Ayrıca konuyla ilgili olarak Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından yayınlanan “ E-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu” güncellenerek http://risk.gtb.gov.tr/ internet adresi duyurular bölümü üzerinden tüm yükümlülerin erişimine açıldığı belirtilmiştir.

 

Söz konusu uygulama 16 Nisan 2018 tarihinde uygulamaya alınacaktır

 

Söz Konusu Duyuru Metni Sirkülerimiz Ekinde Yer Almaktadır.

 

 

Saygılarımızla,

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 


SIRKULER EKI-04-07.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.