İhracatta E-Fatura Uygulamasında Gümrük Çıkış Beyannamesine Navlun ve Sigorta Bedelinin Yazılmasına İlişkin İptal Duyurusu Yayımlandı.

SİRKÜLER

04/12

24.04.2018

KONU :

 

* İhracatta E-Fatura Uygulamasında Gümrük Çıkış Beyannamesine Navlun ve Sigorta Bedelinin Yazılmasına İlişkin İptal Duyurusu Yayımlandı.

 

İHRACATTA E-FATURA UYGULAMASINDA GÜMRÜK ÇIKIŞ BEYANNAMESİNE NAVLUN VE SİGORTA BEDELİNİN YAZILMASINA İLİŞKİN İPTAL DUYURUSU YAYIMLANDI.

 

Gelir İdaresi Başkanlığı efatura.gov.tr internet sitesinde 02.04.2018 tarihinde yayımlanan duyuruda;

İhracat işlemleri kapsamında düzenlenen e-Faturalarda sigorta ve navlun bedellerinin kalemlere dağıtılmak yerine istenmesi halinde duyuru ekindeki dokümana uygun olacak şekilde GÇB’de ayrıca gösterilebileceği ifade edilmiş ve uygulamanın 16 Nisan 2018 tarihi itibariyle mükelleflerin erişimine sunulacağı ifade edilmişti.

 

(Söz konusu duyuru müşavirliğimizce 04.04.2018 tarihli ve 04/07 no.lu sirkülerimiz ile yayımlanmıştı.)

 

Gelir İdaresi Başkanlığı efatura.gov.tr internet sitesinde 16.04.2018 tarihinde yayımlanan duyuruda ise;

Gümrük Ticaret Bakanlığı yetkililerince Gelir İdaresi Başkanlığı’na yapılan bilgilendirme neticesinde, ortaya çıkan bir takım teknik sorunlar nedeniyle söz konusu uygulamanın gerekli düzeltmeler yapılana kadar ileriki bir tarihe ertelenmesine karar verildiği ve bu nedenle “http://risk.gtb.gov.tr/duyurular/ihracat-islemlerinde-efaturada-beyannameyenavlun-vesigortanin- yazilmasi-hakkinda-duyuru” adresi üzerinden yayınlanan duyurunun ve eki dokümanın kaldırıldığı belirtilmiştir.

Söz Konusu Duyuru Metni Sirkülerimiz Ekinde Yer Almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 


SIRKULER EKI-04-12.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.