İhracatta E-Fatura Zorunluluğuna İlişkin GİB Duyurusu Yayımlanmıştır.

SİRKÜLER

06/07

19.06.2017

KONU :

* İhracatta E-Fatura Zorunluluğuna İlişkin GİB Duyurusu Yayımlanmıştır.

 

İHRACATTA E-FATURA ZORUNLULUĞUNA İLİŞKİN GİB DUYURUSU YAYIMLANMIŞTIR

 

454 Sıra Nolu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliğinin üçüncü bölümünde yapılan düzenleme ile e-Fatura uygulamasına kayıtlı olan mükelleflere, Katma Değer Vergisi Kanununun 11 inci maddesi kapsamında yapacakları mal ihracı ve yolcu beraberi eşya ihracı (Tax-Free) işlemleri için 1/7/2017 tarihinden itibaren e-Fatura düzenleme zorunluluğu getirilmişti.

Söz konusu zorunluluğa ilişkin e-Faturaların, düzenlenmesi ve gönderilmesine dair usul ve esaslar ile uygulamadan yararlanma yöntemlerinin www.efatura.gov.tr adresinde yayınlanan “e-Fatura Uygulaması Gümrük İşlemleri Kılavuzu”nda (http://www.efatura.gov.tr/efaturamevzuat.html) ayrıntılı olarak açıklamalar yapılmıştır.

Ayrıca GİB tarafından “İhracat Ve Yolcu Beraberi Eşya Faturalarının E-Fatura Olarak Düzenlenip Gönderilmesine İlişkin Sıkça Sorulan Sorular” (http://efatura.gov.tr/dosyalar/IHRACAT_SORULARI_SSS.pdf) hakkında bir doküman hazırlanmış ve www.efatura.gov.tr internet adresi üzerinden tüm mükelleflerin erişimine sunulmuştur.

Söz konusu duyuru metni ve sıkça sorulan sorular sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

SIRKULER EKI 06-07-DUYURU.PDF
SIRKULER EKI 06-07-SORULAR.PDF


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.