İkinci El Taşıt Ticareti İle Uğraşanların Alım Satıma Konu Ettikleri Binek Otomobillerinin Alış Belgelerinde Gösterilen KDV’sini İndirim İmkanı Tanıyan Tebliğ Yayımlandı.

Sirküler

04/01

 

01.04.2019

 

KONU:

 

* İkinci El Taşıt Ticareti İle Uğraşanların Alım Satıma Konu Ettikleri Binek Otomobillerinin Alış Belgelerinde Gösterilen KDV’sini İndirim İmkanı Tanıyan Tebliğ Yayımlandı.

 

İkinci El Taşıt Ticareti İle Uğraşanların Alım Satıma Konu Ettikleri Binek Otomobillerinin Alış Belgelerinde Gösterilen Kdv’sini İndirim İmkanı Tanıyan Tebliğ Yayımlandı:

 

28.03.2019 tarihli ve 30728 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 26 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile; ikinci el motorlu kara taşıtı ticareti ile iştigal edenler tarafından alım satıma konu edilen binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen KDV tutarlarının 22.03.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere indirimine imkan sağlanmıştır.

Ancak söz konusu mükelleflerin, alım-satım amacı dışında satın aldıkları ve işletmede kullandıkları binek otomobillerinin alış belgelerinde gösterilen KDV indirim konusu yapılamayacaktır.

Söz konusu uygulamadan İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik kapsamında işletmesi adına yetki belgesi alan mükellefler faydalanabilecek olup, söz konusu faaliyet ile uğraşmakla beraber henüz yetki belgesi almamış olanlar ilgili Yönetmeliğe göre yetki belgesi alınması için verilen süre ile sınırlı olmak üzere yetki belgesi olmaksızın söz konusu uygulamadan faydalanabilecektir.

 

Söz konusu Tebliğ, 22.03.2019 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 28.03.2019 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, sirkülerimizin ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 

 

 

 

 

 SIRKULER EKI-04-01.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.