İmar Affı Kapsamında Yapı Kayıt Bedeli Ödeme Süresi Uzatıldı.

Sirküler

07/02

02.07.2019

KONU:

* İmar Affı Kapsamında Yapı Kayıt Bedeli Ödeme Süresi Uzatıldı.

 

7143 sayılı Kanunun 16 maddesi ile İmar Kanununa Geçici 16. madde eklenmiş ve  afet risklerine hazırlık kapsamında ruhsatsız veya ruhsat ve eklerine aykırı yapıların kayıt altına alınması ve imar barışının sağlanması amacıyla, 31.12.2017 tarihinden önce yapılmış yapılar için Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve yetkilendireceği kurum ve kuruluşlara 31.10.2018 tarihine kadar başvurulması, bu maddedeki şartların yerine getirilmesi ve 31.12.2018 tarihine kadar kayıt bedelinin ödenmesi halinde Yapı Kayıt Belgesi verilebileceği hüküm altına alınmıştı.

Daha sonra yayımlanan 538 Karar Sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapı kayıt belgesi başvuru süresi 15.06.2019 tarihine kadar, yapı kayıt bedeli ödeme süresi ise 30.06.2019 tarihine kadar uzatılmıştı.

Bu defa 01.07.2019 tarihli ve 30818 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 1267 sayılı Cumhurbaşkanı Kararı ile yapı kayıt belgesi almak üzere 15.06.2019 tarihine kadar başvuruda bulunmuş olanların yapı kayıt ödeme süresi;  yapı kayıt bedelinin en az %25 ‘inin 31.07.2019 tarihine kadar peşin olarak, kalan kısmının ise takip eden aylarda taksitli olarak ve her ayın birinde kalan kısmın % 2 oranında artırılması suretiyle hesaplanacak miktarın yatırılması şartıyla 31.12.2019 tarihine kadar uzatılmıştır.

 

Yapı kayıt belgesi için başvuru süresi olan 15.06.2019 tarihinde herhangi bir değişiklik yapılmadığından bu kapsamda yeni bir başvuru yapılamayacaktır.

 

Söz konusu Cumhurbaşkanı Kararı 01.07.2019 tarihinde yürürlüğe girmiş olup, sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

Saygılarımızla,

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER EKI-07-02.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.