İnternet Ortamında Reklam Hizmeti Verenlere veya Buna Aracılık Edenlere Yapılacak Ödemelerde Vergi Tevkifatının Yapılmasına İlişkin Karar Yayımlandı.

Sirküler

12/07

20.12.2018

KONU:

 

* İnternet Ortamında Reklam Hizmeti Verenlere veya Buna Aracılık Edenlere Yapılacak Ödemelerde Vergi Tevkifatının Yapılmasına İlişkin Karar Yayımlandı.

 

İnternet Ortaminda Reklam Hizmeti Verenlere Veya Buna Aracilik Edenlere Yapilacak Ödemelerde Vergi Tevkifatinin Yapilmasina İlişkin Karar Yayimlandi.

 

19.12.2018 tarihli ve 30630 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı ile (Karar Sayısı:476) internet ortamında verilen reklam hizmetleri vergi kesintisi kapsamına alınmıştır.

Karar göre internet ortamında reklam hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere yapılan ödemelerden (avanslar dahil), ödeme yapılan kişinin mükellef olup olmamasına bakılmaksızın vergi kesintisi yapılacaktır.

Buna göre, internet ortamında verilen reklam hizmetlerine ilişkin olarak, bu hizmeti verenlere veya internet ortamında reklam hizmeti verilmesine aracılık edenlere;

 

  • Mükellef olup olmamasına bakılmaksızın gerçek kişilere yapılacak ödemelerden %15,

 

  • Dar mükellef kurumlara yapılacak ödemelerden %15,

 

  • Türkiye’de kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan kurumlara yapılacak ödemelerden %0 oranında stopaj yapılacaktır.

 

Ancak yapılan bu düzenlemenin çifte vergilendirme anlaşmaları kapsamında nasıl değerlendirileceği konusunun açıklığa kavuşması gerekir. Şöyle ki; reklam hizmeti faaliyeti gerek iç mevzuatımız ve gerekse Devletlerarası anlaşmalar kapsamında ticari faaliyet kapsamında görülmektedir Elde edilen ticari kazancın vergilenebilmesinin şartı; hem GVK’nun 7.maddesi ve KVK’nun 3.maddesi gereğince, hem de vergi anlaşmalarında faaliyetin Türkiye’deki “işyeri” vasıtasıyla elde edilmesine bağlanmıştır.  Yabancıların internet üzerinden verdikleri reklam hizmetlerinin bu anlaşmalar karşısındaki durumunun vergi kesintisini etkileyebileceğini düşünüyoruz.

 

Bu nedenle; reklam hizmetlerine getirilen vergileme sonrasında bu tür ödemelerin çifte vergilendirmeyi önleme anlaşması karşısındaki durumunun yeniden değerlendirilmesi ve vergi idaresinin konuya açıklık getirmesi gerekir. 

 

İlgili Cumhurbaşkanı Kararı, 01.01.2019 tarihinde yürürlüğe girecek olup, sirkülerimizin ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 SIRKULER EKI-12-07.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.