İşyeri ve Konut Kiralama İşlemlerine İlişkin Yapılacak Tahsilat ve Ödemelerin Tevsik Zorunluluğunda Değişiklik Yapıldı.

SİRKÜLER

06/06

12.06.2017

KONU :

* İşyeri ve Konut Kiralama İşlemlerine İlişkin Yapılacak Tahsilat ve Ödemelerin Tevsik Zorunluluğunda Değişiklik Yapıldı.

 

İŞYERİ VE KONUT KİRALAMA İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YAPILACAK TAHSİLAT VE ÖDEMELERİN TEVSİK ZORUNLULUĞUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI

 

29.07.2008 tarih ve 26951 No.lu Resmi Gazete’de yayımlanan 268 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile ;

  • Konutlarda, her bir konut için aylık 500 YTL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin,
  • İşyerlerinde, işyerini kiraya verenler ile kiracıların,kiraya ilişkin tahsilat ve ödemelerinin 01.11.2008 tarihinden itibaren banka veya Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunluluğu getirilmişti.

09.06.2017 tarih ve 30091 No.lu Resmi Gazete’de yayımlanan 298 Seri No.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile; ”Konutlarda, her bir konut için aylık 500 YTL ve üzerinde kira geliri elde edenlerin”, ibaresi “Konutlarda, her bir konut için aylık 500 TL ve üzerinde, haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarında ise tutara bakılmaksızın kira geliri elde edenlerin” şeklinde değiştirilmiştir.

Böylece haftalık, günlük veya benzeri şekilde kısa süreli konut kiralamalarında tutarına bakılmaksızın banka veya PTT tarafından düzenlenen belgelerle tevsik edilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Bu değişiklik 01.07.2017 tarihinde yürürlüğe girecektir.

Söz konusu Tebliğ sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER EKI-06-06.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.