Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapıldı.

SİRKÜLER

09/06

10.09.2018

KONU:

 

* Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğ'de Değişiklik Yapıldı.

 

KÂR PAYI AVANSI DAĞITIMI HAKKINDA TEBLİĞ'DE DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

 

01.09.2018 tarihli ve 30522 sayılı Resmi Gazete’de Ticaret Bakanlığı tarafından “Kâr Payı Avansı Dağıtımı Hakkında Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ” yayımlanmıştır.

Tebliğ’de yapılan düzenlemelere ilişkin özet açıklamalarımız bu sirkülerimizin konusunu oluşturmaktadır.

 

Yapılan düzenlemeler ile;

  • Avans kâr dağıtımı yapıldığı hesap dönemi sonunda zarar oluşması durumunda, zarar mahsubunda “genel kanuni yedek akçeler” kullanılamayacak, sadece serbest yedek akçeler zararın mahsubunda kullanılacaktır.

 

Serbest yedek akçe; genel kanuni yedek akçelerin sermayenin veya çıkârılmış sermayenin yarısını aşan kısmı ile Kanun ve sözleşme gereği ayrılanlar dışında genel kurulca ayrılmasına kârar verilen yedek akçeleri ifade etmektedir.

 

  • Değişiklik öncesi dağıtılacak kâr payı avansı tutarının hesabında imtiyazlı paylara ilişkin kâr payı hakları kâr payı avansının dağıtımında dikkate alınmazken, yapılan değişiklik ile kâr payı avansının hesabında dağıtılacak avans kâr payı, imtiyazlı paylara imtiyaz dikkate alınarak hesaplanacak ve ödenecektir.

 

  •   Kâr payı avansı, sözleşmede aksine bir hüküm yoksa dağıtım tarihleri itibariyle ortağın sermaye payı için şirkete yaptığı ödemelerle orantılı olacak şekilde dikkate alınarak ödenecektir.

 

  • İntifa senedi sahiplerine, ortaklıkları nedeniyle dağıtılacak kâr payı avansı hariç olmak üzere yönetim organı üyelerine, sözleşmede ortaklar dışında kâra katılması öngörülen diğer kimselere kâr payı avansı ödenemeyecektir. 

 

  • Kâr payı avans tutarının hesaplanmasına ilişkin tablo Tebliğ’in ekindeki şekilde değiştirilmiştir. 

 

 

Tebliğ yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

Değişikliklerin işlenmiş halini içeren Tebliğ sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 


SIRKULER EKI-09-06.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.