Katkı Maddeli Üretilen Ekmeğin KDV’sini %1’e İndiren Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı.

SİRKÜLER

05/04

       

                   05/05/2016

 

KONU:

*Katkı Maddeli Üretilen Ekmeğin KDV’sini %1’e İndiren Bakanlar Kurulu Kararı Yayımlandı.

KATKI MADDELİ ÜRETİLEN EKMEĞİN KDV’SİNİ %1’E İNDİREN BAKANLAR KURULU KARARI YAYIMLANDI:

5 Mayıs 2016 tarih ve sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2016/8705 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Mal ve Hizmetlere Uygulanacak Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespite İlişkin Kararın eki (I) sayılı listenin 4. Sırası aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

Eski düzenleme;

4- Buğday unu, buğday unundan imal edilen ekmekler (kepekli olanlar dahil, diğer katkı maddeliler hariç), yufka,

Yeni Düzenleme;

“4. Buğday unu, yufka, ekmek (buğday unu, kepek, tuz, maya, şeker, enzimler, enzim kaynağı olarak malt unu, vitalgluten ve Türk Gıda Kodeksine göre izin verilen katkı maddeleri ile toplamda %5 oranını geçmemek kaydıyla çeşni maddeleri, diğer tahıllar, soya unu, baklagil unları yağ, süt, süt ürünleri, bitkisel lif ve benzeri maddeler ilave edilmek suretiyle imal edilen ekmekler)”

Bu karar ile katkı maddesi ilave edilerek üretilen ekmeklerde KDV oranı % 1’e indirilmiştir.

Karar yayımı tarihinde yürürlüğe girmiştir.

 

2016/8705 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı sirkülerimiz ekindedir.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER-05-04-EKI.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.