Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlandı.

SİRKÜLER

09/05

                                                                                               09.09.2016

 

KONU :

*Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlandı.

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ TASLAĞI HAZIRLANDI:

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri no:7) taslağı hazırlanmış olup yayımlanmak üzere Başbakanlığa gönderilmiştir.

Hazırlanan Tebliğ taslağında; yem ve gübre teslimlerinde KDV istisna uygulamasının usul ve esasları belirlenmekte ve KDV iadelerine ilişkin özel esaslar uygulamasında düzenlemeler yapılmaktadır.

Ayrıca söz konusu Tebliğde, tevkifata tabi bazı teslimlerde tevkifat oranları yeniden belirlenmekte; dahilde işleme rejimi kapsamındaki KDV uygulamaları ile bazı iade taleplerinde aranan belgeler ve KDV iadesine mahsubu yapılabilecek borçlara yönelik düzenleme/açıklamalar yapılmaktadır.

Tebliğde yer alan düzenlemeler sirküler ekinde açıklanmıştır.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SİRKÜLER-09-05-Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Taslağı Hazırlandı..docx,SİRKÜLER-09-05-EKİ.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.