Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı.

SİRKÜLER

05/10

 

                                                                                                                                                          25.05.2016

 

KONU:

*Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ Yayımlandı.

KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL UYGULAMA TEBLİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR TEBLİĞ YAYIMLANDI:

21.05.2016 tarih ve 29718 sayılı Resmi Gazetede Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri no:6) yayımlanmıştır.

Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinde yapılan değişiklik ile;

 

  • Katma Değer Vergisi Genel Uygulama Tebliğinin “I/C-1.1.2. Fazla veya Yersiz Alınan Verginin İadesi” başlıklı bölümün 8. Paragrafından sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.

İndirim hakkına sahip mükelleflerin ithalat matrahında, ithalat işleminden sonra meydana gelen azalmalar (transfer fiyatlandırması yoluyla örtülü kazanç dağıtıldığının tespit edildiği durumlar dâhil) nedeniyle fazla veya yersiz ödenen vergiler, bu mükellefler tarafından indirim hesaplarına alındığından iade edilmez. İthalat sırasında fazla veya yersiz ödenen bu vergiler ile ilgili olarak indirim hesaplarında herhangi bir düzeltme yapılmasına gerek bulunmamaktadır.

Bu uygulama yurtdışından temin edilen hizmetlere (gayri maddi hak ödemeleri dâhil) ilişkin sorumlu sıfatıyla beyan edilerek ödenen vergiler için de geçerlidir.”

Eklenen bu paragraf ile; Uluslararası şirketlerin karşılaştıkları ve ithalat matrahında ithalat işleminden sonra meydana gelen azalmalara bağlı olarak yaşanan indirim KDV sorunu çözüme kavuşturulmaktadır. Yapılan düzenleme ile mükellefler tarafından Hazineye intikal etmiş olan verginin indirim hesaplarına alınmasına izin verilmek suretiyle fazla ödenen verginin iadesi, indirim yoluyla gerçekleştirilmektedir. (MADDE 1)

  • KDV Kanunu’nun Geçici 26.maddesinde düzenlenmiş olan Uluslararası kuruluşlar ile bu kuruluşlara bağlı program, fon, temsilcilik ve özel ihtisas kuruluşlarına yapılan teslim ve hizmetlerde istisnaya ilişkin usul ve esaslar belirlenmiştir. Ayrıca, uluslararası kuruluşların yönetici kadrolarında yer alan mensuplarının ödemiş oldukları KDV’nin nasıl iade edileceğine ilişkin açıklamalara yer verilmiştir.  (MADDE 11)
  • KDV Genel Uygulama Tebliğinin (II/F-4.9) bölümünde yer alan “Örnek 3” yürürlükten kaldırılmıştır. (MADDE 12)

Örnek 3: Hazır betonun imal edilerek transmikserle dökülmesi işi, KDV uygulamasında inşaat taahhüt işleri kapsamında "hizmet" olarak değerlendirilmektedir. Bu hizmetin yurtiçinden serbest bölgedeki inşaatlar için verilmesi de mal teslimi olarak kabul edilemeyeceğinden KDV’ye tabi olacaktır.

Yapılan bu değişiklik ile serbest bölgeye hazır beton tesliminin hizmet olarak kabul edilmediği anlaşılmaktadır. Ancak mal ihracatı olarak KDV’den istisna olacağı görüşündeyiz.

  • Mücbir sebepten yararlanan ve vergi ödevleri ertelenen mükelleflerin kısmi tevkifat kapsamındaki alımlarında tevkifat yapmamaları gerektiği belirtilmiştir. (MADDE 2)
  • Orman ürünlerini, Orman Genel Müdürlüğüne bağlı işletme müdürlüklerinden alanlar tarafından tesliminde de tevkifat uygulaması kaldırılmıştır.  (MADDE 5)
  • KDV Genel Uygulama Tebliğinin daha açık ve anlaşılır olmasını teminen Tebliğde yer alan ve yanlış anlaşılmalara neden olan bazı ifadeler değiştirilmiştir.

Tebliğ yayımlandığı tarihte yürürlüğe girmiş olup Tebliğ ektedir.

Saygılarımızla,

 

 

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.  SIRKULER EKI 05-10.doc


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.