Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapıldı.

SİRKÜLER

05/04

09.05.2018

KONU:

 

* Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapıldı.

 

KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

 

09.05.2018 tarihli ve 30416 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 2018/11658 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile Katma Değer Vergisi Kanununa ekli (I) sayılı listeye aşağıda yer alan 20. madde eklenmiş ve bu madde kapsamında sunulan hizmetlerin KDV oranı %1 olarak tayin edilmiştir.

“20- İl özel idareleri, belediyeler ile bağlı kuruluşları ve bunların üyesi olduğu mahalli idare birliklerine, doğrudan doğruya veya dolaylı olarak, birlikte ya da ayrı ayrı sermayesinin yarısından fazlası bunlara ait şirketler tarafından doğrudan sunulan 4/1/2002 tarihli ve 4734 sayılı Kamu İhale Kanunun 62 nci maddesinin birinci fıkrasının (e) bendinde belirtilen personel çalıştırılmasına dayalı hizmetler”

İlgili Bakanlar Kurulu Kararı, 01.06.2018 Tarihinde Yürürlüğe Girecek Olup Sirkülerimizin Ekinde Yer Almaktadır.

 

 

Saygılarımızla,

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER EKI-05-04.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.