Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapıldı. 15.08.2018

 

SİRKÜLER

08/02

15.08.2018

KONU:

 

* Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Kararda Değişiklik Yapıldı.

 

KATMA DEĞER VERGİSİ ORANLARININ TESPİTİNE İLİŞKİN KARARDA DEĞİŞİKLİK YAPILDI.

 

15.08.2018 tarihli ve 30510 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı (Karar Sayısı:22)  ile Katma Değer Vergisi Oranlarının Tespitine İlişkin Karara (Karar Sayısı: 2007/13033) Geçici 4. madde eklenmiştir.

Eklenen madde ile büyük ve küçükbaş hayvanların, 10.09.2018 tarihine kadar (bu tarih dahil) kamu menfaatine yararlı dernekler ve Cumhurbaşkanınca vergi muafiyeti tanınan vakıflara teslimlerinde, KDV oranı % 1 olarak uygulanacaktır. 

 

İlgili Cumhurbaşkanı Kararı, 15.08.2018 Tarihinde Yürürlüğe Girmiş Olup, Sirkülerimizin Ekinde Yer Almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER EKI-08-02.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.