KDV 1, Kurum Geçici Ve Gelir Geçici Beyannamelerinde Değişiklikler Yapılmıştır.

SİRKÜLER

07/06

                                    15/07/2016

 

KONU:

*KDV 1, Kurum Geçici Ve Gelir Geçici Beyannamelerinde Değişiklikler Yapılmıştır.

KDV 1, KURUM GEÇİCİ ve GELİR GEÇİCİ BEYANNAMELERİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILMIŞTIR:

Gelir İdaresi Başkanlığı https://ebeyanname.gib.gov.tr/index.html internet sitesinde 01.07.2016 tarihinde yayımladığı duyurusunda KDV1, Kurum Geçici ve Gelir Geçici Beyannamelerinde değişiklik yapıldığını, güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) indirilip yeniden kurulması gerektiğini duyurmuştur.

Gelir İdaresi Başkanlığının Duyurusu Aşağıdadır;

“01.07.2016 - KDV1 - KURUM GEÇİCİ ve GELİR GEÇİCİ BEYANNAMELERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİK HK;

2016 Dönemi 2.dönem Kurum geçici ve Gelir geçici beyannamelerine fatura çeşidi (Kağıt Fatura, E-Fatura, E-Arşiv) alanı eklenmiştir. Bu alanda E-Fatura ve E-Arşiv seçenekleri seçilmesi durumunda matbaa bilgileri girilmesi zorunlu değildir. KDV1 Beyannamesinin sonuç hesapları kulakçığına belge bilgileri eklenmiştir. Bu beyannameleri vermesi gereken mükelleflerin ve meslek mensuplarının güncel Beyanname Düzenleme Programını (BDP) 'Gerekli Programlar' bölümünden indirip yeniden bilgisayarlarına kurmaları gerekmektedir.”

Bilindiği üzere Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından daha önce 01.04.2016 tarihinde yayımladığı duyurusunda Mart 2016 KDV beyannamesinin “Sonuç hesapları” bölümüne  “Belge Bilgileri-Belge Türü/Sayısı” tablosu eklenmiş, daha sonra 05.04.2016 tarihli duyurusunda ise bu tablonun beyannameden kaldırıldığı duyurulmuştur.

Ancak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından, KDV 1 Beyannamesinin “Sonuç Hesapları” bölümüne “Belge Bilgileri-Belge Türü/Sayısı” tablosu yeniden eklenmiştir. Buna göre KDV 1 beyannamelerinde bu tablodaki bilgilerinde doldurulması gerekecektir.

Beyannamede bir ay içerisinde düzenlenen aşağıdaki tabloda yer alan belgelerin türlerine göre belge sayılarının ayrı ayrı bildirilmesi istenmektedir. Beyannameye eklenen tablo aşağıdadır. 

Belge Türü

Belge Sayısı

Fatura

 

e-Fatura

 

e-Arşiv Faturası

 

e-Bilet

 

Perakende Satış Fişi

 

Serbest Meslek Makbuzu

 

İrsaliyeli Fatura

 

Özel Fatura

 

Dipkoçanlı Yolcu Taşıma Bileti

 

Kıymetli Maden Satım Belgesi

 

Döviz ve Kıymetli Maden Satım Belgesi

 

Noter Makbuzu

 

Döner Sermaye Alındı Belgesi

 

Ayrıca TÜRMOB, http://www.turmob.org.tr/TurmobWeb/ İnternet sitesinde KDV 1 Beyannamesinde yapılan değişikliğin iptaline ilişkin Gelir İdaresi Başkanlığı’na talep dilekçesi verildiğini duyurmuştur. TÜRMOB tarafından düzenlenen dilekçe sirkülerimiz ekindedir.

Ancak Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından henüz bu bölümün beyannameden kaldırıldığına yönelik bir duyuru yayımlanmamıştır.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIKULER-07-06-EKI-TURMOB DILEKCE.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.