KDV İade Alacağının ÖTV Borçlarına Mahsubunu Düzenleyen 13 Seri No.lu KDV Tebliği Yayımlanmıştır.

SİRKÜLER

06/08

22.06.2017

KONU :

* KDV İade Alacağının ÖTV Borçlarına Mahsubunu Düzenleyen 13 Seri No.lu KDV Tebliği Yayımlanmıştır.

 

KDV İADE ALACAĞININ ÖTV BORÇLARINA MAHSUBUNU DÜZENLEYEN 13 SERİ NO.LU KDV TEBLİĞİ YAYIMLANMIŞTIR

 

04.10.2016 tarih ve 29847 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 7 Seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile KDV iade alacaklarının Özel Tüketim Vergisi Kanununa göre doğan doğan borçlara mahsup imkanı kaldırılmıştı.

Bu defa 22.06.2017 tarih ve 30104 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 13 seri No.lu KDV Genel Uygulama Tebliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ ile KDV iade alacaklarının Özel Tüketim Vergisi Kanununa göre doğan doğan borçlara mahsubuna imkan sağlanmıştır.

Ancak söz konusu iadenin ÖTV Kanunundan doğan borçlara iadesi vergi inceleme raporuna göre yapılacaktır. Mahsup işlemi, vergi inceleme raporunun vergi dairesi kayıtlarına intikal ettiği tarih itibariyle yerine getirilecektir. Talep edilen iade miktarının tamamı için (İTUS sertifikası sahibi mükellefler de dahil) teminat verilmesi halinde iade talebi yerine getirilecek ve teminat inceleme raporuna göre çözülecektir.

Özel Tüketim Vergisi Kanununa göre doğan borçlara mahsup imkanının yeniden getirilmesi olumlu olmakla birlikte; bunun münhasıran vergi incelemesine bağlanmış olması uygulamada sıkıntıyı ortadan kaldırmamaktadır.

22 Haziran 2017 tarihi itibariyle henüz sonuçlandırılmamış mahsup talepleri, münhasıran vergi incelemesi raporu ile sonuçlandırılacağı da tebliğde hüküm altına alınmıştır.

Bu değişiklik 22.06.2017 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

Söz konusu Tebliğ sirkülerimiz ekinde yer almaktadır.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SIRKULER EKI-06-08.pdf


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.