KDV iade işlemlerine ilişkin yayımlanan GİB duyuruları.

SİRKÜLER

12/04

08.12.2016

KONU:

*KDV iade işlemlerine ilişkin yayımlanan GİB duyuruları.

 

KDV İADE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN YAYIMLANAN GİB DUYURULARI:

Gelir İdaresi Başkanlığı, internet vergi dairesi sitesinde KDV iade işlemlerine ilişkin 01.12.2016 tarihinde duyurular yayımlamıştır. Duyurular aşağıdadır.

1) “Kdv İade Listelerinden "GÇB Listesi" Ve "Satış Faturaları (301)" Listelerinin Güncellenmesine İlişkin Duyuru;

KDVK'nun 11/1-a maddesi kapsamında yapılan satışlara ilişkin iade taleplerinde alınan "Gümrük Çıkış Beyanname Listesine" ve "Satış Fatura Listesine (301)" ETGB/GÇB sütunu eklenilmiştir. Listenin sonuna eklenen bu sütuna, ilgili beyannamenin durumuna göre "GÇB" veya "ETGB" ifadelerinden birinin yazılması gerekmektedir.”

2)  “KDV Kanunu 11/1-a-15-a-15/b-17/4-s madde kapsamında yapılan teslimler nedeniyle Satış Fatura Listesi' nin İnternet Vergi Dairesinden Gönderilmesi Hakkında Duyuru;

KDV Kanunu 11/1-a-15-a-15/b-17/4-s maddesi kapsamında yapılan (KDV beyannamesinde işlem kodu 302 (Hizmet İhracı), 312(Diplomatik organ ve misyonlara yapılan teslim ve hizmetler), 313(Uluslararası kuruluşlara yapılan ödemeler), 317(Engellilerin eğitimleri, mesleki ve günlük yaşamlarına ilişkin araç gereç ve bilgisayar programları) ) teslimlerden dolayı iade talebinde bulunan mükelleflerin 11/2016 iade dönemi ve sonraki dönemlerde "302-312-313-317 İade İşlem Türlerine ait Satış Fatura Listesi" ni  internet vergi dairesinden göndermeleri gerekmektedir.”

3)  “Kdv İadesi Eksiklik Yazıları Hakkında Duyuru;

01.12.2016 tarihi itibariyle, mükelleflere ve Yeminli Mali Müşavirlere hitaben yazılan KDV İadesi eksiklik yazılarına, İnternet Vergi Dairesinden yazılacak olan cevap yazısı ekranlarında, karakter sayısı sınırlı olduğundan ve kopyala-yapıştır yapılamadığından detaylı açıklamalar için “Belge ekle” menüsü eklenmiştir. Konu ile ilgili detaylı açıklamalara kılavuzda yer verilmiştir. “

Söz konusu kılavuz sirkülerimiz ekindedir.

 

Saygılarımızla, 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.SİRKÜLER-12-04-EKİ-EKSİKLİK CEVAP YAZILARI KILAVUZU.doc


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.