KDV İadesi Eksiklik Cevap Yazılarının İnternet Vergi Dairesi üzerinden görüntülenmesi ve hazırlanmasına ilişkin kılavuz yayımlandı.

SİRKÜLER

03/12

                                22/03/2016

KONU:

*KDV İadesi Eksiklik Cevap Yazılarının İnternet Vergi Dairesi üzerinden görüntülenmesi ve hazırlanmasına ilişkin kılavuz yayımlandı.

KDV İADESİ EKSİKLİK CEVAP YAZILARININ İNTERNET VERGİ DAİRESİ ÜZERİNDEN GÖRÜNTÜLENMESİ VE HAZIRLANMASINA İLİŞKİN KILAVUZ YAYIMLANDI;

Gelir İdaresi Başkanlığı Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığının hazırladığı Kılavuza göre;

·         KDV İadesi talep eden mükellefler ve mükelleflerin bağlı oldukları Yeminli Mali Müşavirler, vergi daireleri/mal müdürlükleri tarafından iade talep edilen dönem/dönemlere ilişkin kendilerine gönderilen eksiklik yazılarına Google Chrome Yeni İnternet Vergi Dairesi ( intvrg.gib.gov.tr) üzerinden;  KDV İadesi Eksiklik Cevap Yazıları kısmından ulaşabileceklerdir.

·         Mükellefler ve Yeminli Mali Müşavirler tarafından vergi dairesi/mal müdürlüklerine internet vergi dairesinden eksiklik yazısına cevaben yazılan yazılarda da sistem tarafından otomatik olarak referans numarası üretilecek ve bu yazılar vergi daireleri/ mal müdürlüklerince evrak kayıttan geçirilerek resmi prosedüre uygun olarak vergi dairesi/mal müdürlüklerine ibraz edilecektir.

Gelir İdaresi Başkanlığı Denetim ve Uyum Yönetimi Daire Başkanlığının hazırladığı kılavuz sirkülerimiz ekindedir.

 

Saygılarımızla,

 

 

 

 

 

Bu dokümanda yer alan bilgiler genel içeriklidir ve herhangi bir gerçek veya tüzel kişinin özel durumuna hitap etmemektedir. Sürekli güncel ve doğru bilgi sunumuna özen gösterilmesine karşın bu bilgiler her zaman her durumda doğru olmayabilir. Hiç kimse özel durumuna uygun bir uzman görüşü almaksızın , bu dokümanda yer alan bilgilere dayanarak hareket etmemelidir. Nexia Türkiye ve AS Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş.’ye, işbu dokümanın içeriğinden kaynaklanan veya içeriğine ilişkin olarak ortaya çıkan sonuçlardan dolayı herhangi bir sorumluluk iddiasında bulunulamaz.

 SIRKULER EKI.docx


© Copyright 2016 As Bağımsız Denetim ve YMM A.Ş. Tüm Hakları Saklıdır.